Valige pildi ala kas DX (24×16) või 1.3× (18×12).

Pildiotsija kuva

Foto pildi alaga DX (24×16)   Foto pildi alaga 1,3× (18×12)

Pildi ala

Valitud suvand kuvatakse ekraanile.

Teabeekraan

Võttekuva

Pildiotsija kuva

1,3× DX-kärpimise valikul kuvatakse pildiotsijasse ikoon s.

1,3× DX-kärpimine

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta:

 • Videosalvestusel kasutatavate kärbete kohta vt „Videokärbe” (0 Videokärbe).
 • Erinevate pildi ala sätete korral salvestatavate piltide arvu kohta vt „Mälukaardi maht” (0 Mälukaardi maht).

Pildi ala saab valida foto võttemenüü suvandis Choose image area (Pildi ala valik) või vastavat juhtnuppu vajutades ja käsuvaliku nuppu pöörates.

Pildi ala valiku menüü

 1. Valige Choose image area (Pildi ala valik).

  Tõstke foto võttemenüüs esile Choose image area (Pildi ala valik) ja vajutage 2.

 2. Reguleerige sätteid.

  Valige suvand ja vajutage J. Valitud kärbe kuvatakse pildiotsijas (0 Pildiotsija kuva).

Pildi suurus

Pildi suurus oleneb pildi ala valikust (0 Pildi suurus).

Kaamera juhtnupud

 1. Määrake pildi ala valik kaamera juhtnupule.

  Kasutage kohandatud sätet f1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine), 0 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) valiku Choose image area (Pildi ala valik) antud juhtnupule määramiseks.

 2. Kasutage valitud juhtnuppu pildi ala valikuks.

  Pildi ala valikuks võib vajutada valitud juhtnuppu ja pöörata põhi- või alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud kärpe pildiotsijasse ilmumiseni (0 Pildiotsija kuva).

  Pildi ala jooksva valiku vaatamiseks vajutage seda nuppu pildi ala kuvamiseks juhtpaneelile või teabeekraanile. DX-formaat kuvatakse kui „24 - 16” ja 1,3× kui „18 - 12”.