Režiimides P, S, A ja M määrab Picture Controli valik piltide töötlemise viisi (teistes režiimides valib kaamera Picture Controli automaatselt).

Picture Controli valimine

Valige Picture Control vastavalt objektile või stseeni tüübile.

 1. Valige Set Picture Control (Seadistatud Picture Control).

  Tõstke foto võttemenüüs esile Set Picture Control (Seadistatud Picture Control) ja vajutage 2.

 2. Valige Picture Control.

  Tõstke Picture Control esile ja vajutage J.

Kohandatud Picture Controlid

Kohandatud Picture Controlid luuakse, tehes muudatusi olemasolevates Picture Controlides valiku Manage Picture Control (Picture Controli haldus) abil foto või video võttemenüüs (0 Manage Picture Control (Picture Controli haldus), Manage Picture Control (Picture Controli haldus)). Kohandatud Picture Controle saab salvestada mälukaardile, et jagada neid teiste sama mudeli ja ühilduva tarkvaraga kaameratega.

Picture Controli näidik

Jooksev Picture Control kuvatakse ekraanil.

Information display (Teabeekraan)

Võttekuva

Picture Controlide muutmine

Olemasolevaid eelseadistatud või kohandatud Picture Controle (0 Kohandatud Picture Controlid) saab muuta vastavalt stseenile või kasutaja loovsuundumusele. Valige Quick adjust (Kiirreguleerimine) tasakaalustatud sätete kombinatsiooni jaoks või reguleerige eri sätteid käsitsi.

 1. Valige Picture Control.

  Tõstke Picture Controlide loendis (0 Picture Controli valimine) esile soovitud Picture Control ja vajutage 2.

 2. Reguleerige sätted.

  Vajutage 1 või 3 soovitud sätte esile tõstmiseks ja 4 või 2 vastava väärtuse valikuks sammuga 1 või pöörake alamkäsuvaliku nuppu väärtuse valikuks sammuga 0,25 (0 Picture Controli sätted; kasutatavad suvandid olenevad Picture Controli valikust). Korrake seda sammu kuni kõikide sätete reguleerimiseni või valige eelseadistatud sätete kombinatsioon, tõstes esile Quick adjust (Kiirreguleerimine) ja vajutades 4 või 2. Vaikesätete taastamiseks vajutage nuppu O (Q).

 3. Vajutage J.

Algsete Picture Controlide muutmine

Picture Controlid, mida on vaikesätetega võrreldes muudetud, on tähistatud tärniga („E”).

Picture Controli sätted

Quick adjust (Kiirreguleerimine)

Valitud Picture Controli mõju summutamiseks või suurendamiseks (pidage silmas, et see lähtestab kogu käsitsi reguleerimise). Ei ole kasutatav kohandatud Picture Controlidega (0 Kohandatud Picture Controlid).

Käsitsi reguleerimine

n Auto” Picture Control

n Auto (Automaatne) valikul suvandis Set Picture Control (Seadistatud Picture Control) on sätteid võimalik reguleerida vahemikus A-2 kuni A+2. Alamkäsuvaliku nupu pööramine ei toimi.

„A” (Automaatne)

Automaatse teravduse, selguse, kontrasti ja küllastumise tulemused olenevad säritusest ja objekti asetusest kaadris. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage G-, E- või D-tüüpi objektiive.

Ümberlülitamine käsitsi ja automaatse seadistamise vahel

Vajutage X (T) nuppu ümberlülitamiseks käsitsi ja automaatsete (A) sätete vahel teravduse, selguse, kontrasti ja küllastumise reguleerimiseks.

Eelmised sätted

Näidik j vastava väärtuse all Picture Controli seadistusmenüüs tähistab antud sätte eelmist väärtust. Kasutage seda seadistuste reguleerimisel võrdlusena.

Filtriefektid (ainult ühevärviline)

Selle menüü suvandid simuleerivad ühevärvilistel fotodel värvifiltrite efekti. Kasutatavad on järgmised filtriefektid:

Valik Kirjeldus
Y Kollane Võimendab kontrasti. Saab kasutada taeva ereduse vähendamiseks maastikufotodel. Oranž tekitab suuremat kontrasti kui kollane, punane suuremat kontrasti kui oranž.
O Oranž
R Punane
G Roheline Pehmendab nahatoone. Võib kasutada portreedel.

Toonimine (ainult ühevärviline)

Vajutades 3, kui valitud on Toning (Toonimine), kuvatakse küllastumise suvandid. Vajutage 4 või 2 küllastumise reguleerimiseks. B&W (mustvalge) valikul ei ole küllastumise reguleerimine võimalik.