Kaamera allpool loetletud sätteid on võimalik lähtestada vaikeväärtustele, hoides nuppe W (Z) ja E üle kahe sekundi korraga all (need nupud on märgitud rohelise täpiga). Sätete lähtestamise ajal lülitub juhtpaneel lühiajaliselt välja.

W (Z) nupp

E nupp

Foto võttemenüüst juurdepääsetavad sätted

Valik Vaikimisi
Pildikvaliteet JPEG normal (tavaline)
Pildi suurus Suur
ISO-tundlikkuse sätted
  ISO-tundlikkus P, S, A, M 100
Muud režiimid Automaatne
Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine Väljas
Valge tasakaal Auto (Automaatne) > Normal (Tavaline)
  Peenhäälestus A-B: 0, G-M: 0
Picture Control settings (Picture Controli sätted) 1 Muutmata
HDR (high dynamic range) (lai dünaamiline vahemik) Off (Väljas) 2
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
  Flicker reduction setting (Väreluse vähendamise säte) Disable (Keelata)
Flicker reduction indicator (Väreluse vähendamise näidik) On (Sees)
Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) Väljas
Multiple exposure (Mitmiksäritus) Väljas 3
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga pildistamine) Väljas 4

Ainult jooksev Picture Control.

HDR tugevust ei lähtestata.

Mitmiksärituse käigus pildistamine peatatakse ja mitmiksäritus luuakse antud hetkeni salvestatud säritustest. Võimendust ja võtete arvu ei lähtestata.

Intervalltaimeriga pildistamise korral see lõpetatakse. Alguskuupäeva, -aega, pildistamisintervalli, intervallide ja võtete arvu ning särituse silumist ei lähtestata.

Video võttemenüüst juurdepääsetavad sätted

Valik Vaikesäte
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
  ISO sensitivity (mode M) (ISO-tundlikkus (režiim M)) 100
Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine (režiim M)) Off (Väljas)
Maksimaalne tundlikkus 51200
White balance (Valge tasakaal) Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes)
Active D-Lighting Off (Väljas)
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) Off (Väljas)

Muud sätted

Valik Vaikesäte
Automaatne teravustamine (pildiotsija)
  Automaatse teravustamise režiim
  % AF-S (Üksik automaatne teravustamine)
Muud režiimid AF-A
Automaatse teravustamise ala režiim
  n, x, 0, 1, 2, 3 Ühe punkti automaatne teravustamine
m, w 51 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d, e, ', u, P, S, A, M Automaatala automaatne teravustamine
Automaatne teravustamine (reaalaja vaade)
  Automaatse teravustamise režiim AF-S (Üksik automaatne teravustamine)
Automaatse teravustamise ala režiim
  m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M Lai-ala automaatne teravustamine
n, 0 Normaalala automaatne teravustamine
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z Automaatne teravustamine näo prioriteediga
Fookuspunkt 1 Keskel
Särituse eelvaade Väljas
Multi-selector power aperture (Mitmikvalijaga elektriliselt juhitav ava) Disable (Keelata)
Highlight display (Helendite kuva) Väljas
Kuulari helitugevus 15
Metering (Mõõtmine) Maatriks
Automaatse särituse lukk (püsiv) Väljas
Kahveldus Off (Väljas) 2
Flash compensation (Välgu kompenseerimine) Off (Väljas)
Särikompensatsioon Väljas
Välgurežiim
  i, k, p, n, w, f, d, ' Auto
s Automaatne + punasilmsuse vähendamine
o Automaatne + aeglane sünkroniseerimine
0, P, S, A, M Täitevälk
e Väljas
FV-lukustus Off (Väljas)
Paindlik programm Väljas
Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim) Väljas

Fookuspunkti ei kuvata, kui automaatse teravustamise ala režiimiks on valitud automaatala automaatne teravustamine.

Võtete arv lähtestatakse nulli. Kahveldussamm lähtestatakse väärtusele 1 EV (särituse/välgu kahveldus) või 1 (valge tasakaalu kahveldus). Kahevõtteliste ADL kahveldusprogrammide teise võtte jaoks valitakse Y Auto (Automaatne).