Lugege seda jaotist abiks ühenduse loomisel või piltide kaamerast allalaadimisel.

Wi-Fi viip (ainult iOS)

SnapBridge kasutab kaamera ja nutiseadme vaheliseks ühenduseks tavaliselt Bluetoothi, kuid lülitub ümber Wi-Fi-le kaugjuhtimisega pildistamise ja sarnaste ülesannete jaoks. Mõnedes iOS-i versioonides pakub SnapBridge teile teha see ümberlülitus käsitsi, mis juhul tuleb järgida alltoodud samme.

  1. Olles märkinud üles kaamera võrgunime (SSID) ja parooli, puudutage View options (Valikute vaatamine). Vaikimisi on SSID sama kaamera nimega.

  2. Valige võrguloendist sammus 1 üles märgitud SSID.

  3. Esmakordsel läbi Wi-Fi ühendamisel palutakse teil sisestada kaamera parool. Sisestage sammus 1 üles märgitud parool (pidage silmas, et paroolid on tõstutundlikud). Ühenduse loomisel ilmub kaamera SSID kõrvale , nii nagu paremal kujutatud; naaske SnapBridge-rakendusse. Järgmisel kaameraga ühendamisel teilt parooli sisestamist ei nõuta. Kaamera Wi-Fi SSID-d ja parooli on võimalik muuta kaamera häälestusmenüü valikuga Wi-Fi > Network settings (Võrgusätted). Me soovitame teie privaatsuse kaitseks parooli perioodiliselt muuta.