Raadiojuhitava AWL kasutamiseks ühilduvate välguseadmetega tõstke sisseehitatud välk ning ühendage seejärel juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10 ja looge juhtmevaba ühendus välguseadmete ja WR-R10 vahel (0 Juhtmevaba ühenduse loomine).

Valige Optical/radio AWL (Optiline/raadiojuhitav AWL) foto võttemenüü suvandis Flash control (Välklambi juhtimine) > Wireless flash options (Juhtmevaba välgu valikud) ning konfigureerige sisseehitatud välk ja kaugvälguseadmed suvandi Flash control (Välklambi juhtimine) > Group flash options (Grupivälgu valikud) abil, valides kindlasti sisseehitatud välgu ja gruppide A ja B välguseadmete jaoks välklambi juhtimise režiimi -- (väljas).

Vajutage suvandis Group flash options (Grupivälgu valikud) 1 või 3 raadiojuhitavate seadmete paigutamiseks gruppidesse D, E või F.

Raadiojuhitavate välguseadmete olekut saab samuti vaadata välgu teabeekraanil i nuppu vajutades.