Objektiivide tüübid

Ava rõngaga CPU-objektiivi (0 CPU- ning G-, E- ja D-tüüpi objektiivide tuvastamine) kasutamisel lukustage ava rõngas minimaalsele avale (suurimale f-arvule). G- ja E-tüüpi objektiividel ava rõngas puudub.

Mitte-CPU objektiive saab kasutada ainult režiimis M (käsitsi), kus ava saab reguleerida ainult objektiivi ava rõngaga. Mistahes muu režiimi valik blokeerib katiku vabastuse. Täpsemalt vt „Ühilduvad objektiivid” (0 Ühilduvad objektiivid).

P: Programmeeritud automaatne

Selles režiimis reguleerib kaamera automaatselt säriaega ja ava vastavalt sisseehitatud programmile, et saavutada enamikus olukordades optimaalne säritus.

Paindlik programm

Režiimis P on sisselülitatud säritusmõõturite korral võimalik põhikäsuvaliku nuppu pöörates valida erinevaid säriaja ja ava kombinatsioone („paindlik programm”). Pöörake nuppu paremale suurte avade jaoks (väikesed f-arvud), mis hägustavad taustadetaile, või lühikeste säriaegade jaoks, mis „tarretavad” liikumise. Pöörake nuppu vasakule väikeste avade jaoks (suured f-arvud), mis suurendavad teravussügavust, või pikkade säriaegade jaoks, mis hägustavad liikumist. Kõik kombinatsioonid annavad sama särituse. Paindliku programmi kasutamisel kuvatakse paindliku programmi näidik (O või E). Vaikimisi säriaja ja ava seadete taastamiseks pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni selle näidiku kadumiseni, valige mõni muu režiim või lülitage kaamera välja.

Põhikäsuvaliku nupp

Pildiotsija

Ekraan

Vaadake lisaks

Säritusmõõturite aktiveerimise kohta vt „Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)” (0 Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)).

S: Automaatne katiku prioriteet

Automaatses katiku prioriteedis valite teie säriaja, samas kui kaamera valib automaatselt ava optimaalse särituse saavutamiseks.

Säriaja valimiseks pöörake sisselülitatud säritusmõõturite ajal põhikäsuvaliku nuppu. Säriajaks võib valida „v” või väärtuse vahemikust 30 s kuni 1/8 000 s.

Põhikäsuvaliku nupp

Juhtpaneel

Ekraan

Vaadake lisaks

Mida teha vilkuva näidiku „A” („Pirn”) või „%” („Aeg”) ilmumisel säriaja kuvadele, vt jaotisest „Veateated” (0 Veateated).

A: Avaprioriteediga automaatrežiim

Avaprioriteediga automaatrežiimis valite teie ava, samas kui kaamera valib automaatselt säriaja optimaalse särituse saavutamiseks.

Ava valimiseks objektiivi väikseima ja suurima väärtuse vahel pöörake alamkäsuvaliku nuppu ajal, mil säritusmõõturid on sisse lülitatud.

Alamkäsuvaliku nupp

Juhtpaneel

Ekraan

Piiksud reaalaja vaates

Reaalaja vaates ava reguleerimisel, reaalaja vaate valija kasutamisel või režiiminupu pööramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.

M: Käsitsi

Käsitsi säritusrežiimis määrate ise nii säriaja kui ka ava. Kui säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku nuppu säriaja ning alamkäsuvaliku nuppu ava valikuks. Säriaja võib valida kui „v” või vahemikust 30 s kuni 1/8000 s või jätta katik avatuks määramatuks ajaks pika säriaja jaoks (A või %, 0 Pikad säriajad (ainult režiimis M)). Ava väärtuse saab valida objektiivi minimaalse ja suurima ava vahel. Kasutage särituse kontrollimiseks säritusnäidikuid.

Ava:

Alamkäsuvaliku nupp

Säriaeg:

Põhikäsuvaliku nupp

AF Mikro NIKKOR objektiivid

Välise säritusmõõturi kasutamisel tuleb säritusarvu arvesse võtta ainult objektiivi ava rõnga kasutamisel ava seadmiseks.

Säritusnäidikud

Säriaja valikul peale „bulb” (pirn) ja „time” (aeg) näitavad säritusnäidikud, kas foto saab jooksvatel sätetel ala- või ülesäritatud. Olenevalt kohandatud sätte b2 (EV steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks), 0 EV steps for exposure cntrl (EV sammud särituse juhtimiseks)) valikust näidatakse ala- ja ülesäritust sammuga 1/3 EV või 1/2 EV. Säritusmõõturite süsteemi piiride ületamisel hakkavad need kuvad vilkuma.

  Kohandatud säte b2 väärtusel 1/3 sammu
Optimaalne säritus Alasäritus 1/3 EV võrra Ülesäritus 2 EV võrra
Juhtpaneel
Pildiotsija (pildiotsijaga pildistamine)
Ekraan (reaalaja vaade)

Piiksud reaalaja vaates

Reaalaja vaates ava reguleerimisel, reaalaja vaate valija kasutamisel või režiiminupu pööramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.

Särituse eelvaade

Režiimides P, S, A ja M saab reaalaja vaates eelnevalt jälgida säriaja, ava ja ISO-tundlikkuse muutuste mõju säritusele: vajutage lihtsalt i nuppu ja valige On (Sees) suvandis Exposure preview (Särituse eelvaade) (arvestage, et kuigi särikompensatsiooni saab seada väärtustele vahemikust –5 kuni +5 EV, saab ekraanil eelnevalt vaadata ainult väärtusi vahemikust –3 kuni +3). Särituse eelvaade ei ole võimalik säriaegadel A (pirn) ja % (aeg) ning eelvaade ei pruugi täpselt näidata lõpptulemust kahvelduse ajal, säriajal v, särituse eelvaate kasutamisel koos Aktiivse D-Lightinguga (0 Aktiivne D-Lighting) või HDR-iga (lai dünaamiline vahemik; 0 Lai dünaamiline vahemik (High Dynamic Range, HDR)), A (automaatne) valikul Picture Controli kontrasti parameetriks (0 Picture Controli sätted) või sisseehitatud välgu kasutamisel või ühendatud valikulise välklambi korral. Väga ereda või tumeda objekti korral ei pruugi säritus kuval täpselt kajastuda ning säritusnäidik hakkab vilkuma.

Vaadake lisaks

Säritusnäidikute ümberpööramise kohta, nii et negatiivsed väärtused kuvataks paremal ja positiivsed vasakul, vt A > Kohandatud säte f5 (Reverse indicators (Vastassuunalised näidikud), 0 Reverse indicators (Näidikute pöördesitus)).

Pikad säriajad (ainult režiimis M)

Valige järgmised säriajad pikkade särituste jaoks liikuvate tulede, tähistaeva, öövaadete või ilutulestike pildistamisel.

 • Bulb (pirn) (A): Katik jääb avatuks kogu päästiku all hoidmise ajaks. Hägustumise vältimiseks kasutage statiivi või valikulist juhtmevaba kaugjuhtimiskontrollerit (0 Muud tarvikud) või kaugjuhtimisjuhet (0 Muud tarvikud).
 • Time (aeg) (%): Kasutage särituse alustamiseks kaamera, valikulise kaugjuhtimispuldi, kaugjuhtimisjuhtme või juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleri päästikut. Katik jääb avatuks kuni uuesti nupule vajutamiseni.

Säriaeg: A (35-sekundiline säritus)
Ava: f/25

Enne alustamist paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale tasasele pinnale. Vältimaks läbi pildiotsija siseneva valguse fotol ilmumist või särituse rikkumist, eemaldage pildiotsija kummist kate ja katke pildiotsija kaasasoleva okulaari kattega (0 Katke pildiotsija). Nikon soovitab kaamera toitekao vältimiseks avatud katiku ajal kasutada täielikult laetud akut või valikulist vahelduvvooluadapterit. Arvestage sellega, et pikaajalistel säritustel võib ilmuda müra (eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad pikslid või udusus). Eredaid laike ja udusust saab vähendada, valides On (Sees) foto võttemenüü suvandis Long exposure NR (Pika säriaja müravähendus) (0 Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)).

Bulb (pirn)

 1. Pöörake režiiminupp asendisse M.

  Režiiminupp

 2. Valige säriaeg.

  Kui säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku nuppu säriaja „Bulb” (pirn) (A) valikuks.

  Põhikäsuvaliku nupp

  Juhtpaneel

  Ekraan

 3. Tehke foto.

  Pärast teravustamist vajutage päästik kaameral, valikulisel juhtmevabal kaugjuhtimiskontrolleril või kaugjuhtimisjuhtmel lõpuni alla. Eemaldage sõrm päästikult särituse lõpetamisel.

Time (aeg)

 1. Pöörake režiiminupp asendisse M.

  Režiiminupp

 2. Valige säriaeg.

  Kui säritusmõõturid on sisse lülitatud, pöörake põhikäsuvaliku nuppu säriaja „Time” (aeg) (%) valikuks.

  Põhikäsuvaliku nupp

  Juhtpaneel

  Ekraan

 3. Avage katik.

  Pärast teravustamist vajutage päästik kaameral, valikulisel kaugjuhtimispuldil, kaugjuhtimisjuhtmel või juhtmevabal kaugjuhtimiskontrolleril lõpuni alla.

 4. Sulgege katik.

  Korrake sammus 3 tehtud toimingut.

ML-L3 kaugjuhtimispuldid

Kaugjuhtimispuldi ML-L3 kasutamisel valige kaugjuhtimisrežiim (Delayed remote (Viivitusega kaugjuhtimine), Quick-response remote (Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiim) või Remote mirror-up (Kaugjuhtimine peegliga üleval)) foto võttemenüü suvandis Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) (0 Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamine). Pidage silmas, et ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamisel toimub pildistamine režiimis „Time” (aeg) ka säriaja „Bulb” (pirn)/A valikul. Säritus algab päästiku vajutamisel kaugjuhtimispuldil ja lõpeb 30 minuti möödudes või uuesti nupule vajutamisel.