Režiimides peale P, S, A ja M määrab kaamera valge tasakaalu automaatselt. Automaatne valge tasakaal on soovitatav enamiku valgusallikate korral režiimides P, S, A ja M, kuid vajaduse korral on võimalik valida teisi väärtusi vastavalt valgusallika tüübile:

Valik (värvitemp. *) Kirjeldus
vAuto (Automaatne) Valge tasakaal reguleeritakse automaatselt. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage G-, E- või D-tüüpi objektiivi. Välgu töötamisel reguleeritakse tulemused vastavalt.
  Normal (Tavaline) (3 500–8 000 K)
Keep warm lighting colors (Soojade valgustustoonide säilitamine) (3500–8000 K)
JIncandescent (Hõõglamp) (3000 K) Kasutage hõõglambi valguses.
IFluorescent (Luminofoor) Kasutage koos:
  Sodium-vapor lamps (Naatriumlambid) (2700 K) Naatriumlampidega valgustus (kasutatakse spordirajatistes).
Warm-white fluorescent (Soe-valge luminofoor) (3000 K) Soe-valge luminofoorvalgustus.
White fluorescent (Valge luminofoor) (3700 K) Valge luminofoorvalgustus.
Cool-white fluorescent (Külm-valge luminofoor) (4200 K) Külm-valged luminofoorvalgustid.
Day white fluorescent (Päevavalguse valge luminofoor) (5000 K) Päevavalguse valge luminofoorvalgustus.
Daylight fluorescent (Päevavalguse luminofoor) (6500 K) Päevavalguse luminofoorvalgustus.
High temp. mercury-vapor (Kõrge temperatuuriga elavhõbe-kvarts) (7200 K) Kõrge värvitemperatuuriga valgusallikad (nt elavhõbe-kvartslambid).
HDirect sunlight (Otsene päikesevalgus) (5200 K) Kasutage otsese päikesevalgusega valgustatud objektide korral.
NFlash (Välklamp) (5400 K) Välklambiga pildistamiseks.
GCloudy (Pilvine) (6000 K) Kasutage päevavalguses lauspilves taeva korral.
MShade (Vari) (8000 K) Kasutage päevavalguses, kui objekt on varjus.
KChoose color temp. (Värvitemperatuuri valik) (2500–10 000 K) Valige värvitemperatuur väärtuste loendist (0 Värvitemperatuuri valimine).
LPreset manual (Käsitsi eelseadistus) Kasutage objekti, valgusallikat või olemasolevat fotot võrdlusobjektina valge tasakaalu jaoks (0 Käsitsi eelseadistus).

Kõik arvud on ligikaudsed ega kajasta peenhäälestust (selle olemasolul).

Valge tasakaalu seadmiseks vajutage L (U) nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte kuvamiseni.

L (U) nupp

Põhikäsuvaliku nupp

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse valitud suvand ekraanile.

Võttemenüüd

Valge tasakaalu saab reguleerida ka suvandiga White balance (Valge tasakaal) foto või video võttemenüüs (0 White balance (Valge tasakaal), White balance (Valge tasakaal)), mida saab samuti kasutada valge tasakaalu peenhäälestuseks (0 Valge tasakaalu peenhäälestus) või valge tasakaalu eelseadistuste käitlemiseks (0 Käsitsi eelseadistus). Menüü White balance (Valge tasakaal) valik Auto (Automaatne) võimaldab valida režiime Normal (Tavaline) ja Keep warm lighting colors (Soojade valgustustoonide säilitamine), mis säilitavad hõõglambivalguse sooje värvitoone, samal ajal kui valik I Fluorescent (Luminofoor) võimaldab valida pirn-tüüpi valgusallikat.

Stuudiovälgu valgustus

Automaatne valge tasakaal ei pruugi anda soovitud tulemusi suurte stuudiovälklampidega. Kasutage käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu või valige valge tasakaaluks Flash (Välklamp) ning kasutage valge tasakaalu reguleerimiseks peenhäälestust.

Värvitemperatuur

Valgusallika tajutav värvus oleneb vaatajast ja muudest tingimustest. Värvitemperatuur on valgusallika värvuse objektiivne näitaja, mis määratakse temperatuuri järgi, milleni objekt peaks kuumenema sama lainepikkusega valguse kiirgamiseks. Kui valgusallikad, mille värvitemperatuur jääb vahemikku 5 000–5 500 K, paistavad valgena, paistavad madalama värvitemperatuuriga valgusallikad, näiteks hõõglambid, kergelt kollakad või punakad. Kõrgema värvitemperatuuriga valgusallikad paistavad sinakana.

„Soojemad” (punasemad) värvid „Külmemad” (sinisemad) värvid  

I (naatriumlambid): 2 700 K
J (hõõglambid)/I (soe-valge luminofoor.): 3 000 K
I (valge luminofoor): 3 700 K
I (külm-valge luminofoor): 4 200 K
I (päevavalguse luminofoor): 5 000 K
H (otsene päikesevalgus): 5 200 K
N (välklamp): 5 400 K
G (pilvine): 6 000 K
I (päevavalguse luminofoor): 6 500 K
I (kõrge temperatuuriga elavhõbe-kvarts): 7 200 K
M (vari): 8000 K

Märkus: Kõik arvud on ligikaudsed.