Enne aku või mälukaardi sisestamist või eemaldamist veenduge, et toitelüliti on asendis OFF (VÄLJAS). Paigaldage aku vastavalt joonisele, surudes aku abil oranži aku luku ühele küljele. Lõpuni sisestamisel lukustab lukk aku kohale.

Aku lukk

Hoides mälukaarti joonisel kujutatud asendis, libistage see otse pilusse, kuni see kohale klõpsatab.

Aku ja laadija

Lugege ja järgige hoiatusi jaotistest „Teie turvalisuse tagamiseks” (0 Teie turvalisuse tagamiseks) ja „Kaamera ja aku eest hoolitsemine: Ettevaatusabinõud” (0 Kaamera ja aku eest hoolitsemine: Ettevaatusabinõud).

Mälukaardid

  • Mälukaardid võivad pärast kasutamist osutuda kuumaks. Toimige mälukaartide kaamerast eemaldamisel ettevaatlikult.
  • Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage toide välja. Ärge eemaldage mälukaarte kaamerast, lülitage kaamerat välja ega eemaldage või lahutage toiteallikat vormindamise või andmete salvestamise, kustutamise või arvutisse kopeerimise ajal. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada andmekadu või kaamera või kaardi kahjustusi.
  • Ärge puudutage kaardiklemme sõrmede ega metallesemetega.
  • Vältige painutamist, maha pillamist ja tugevaid lööke.
  • Ärge rakendage kaardi ümbrisele jõudu. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaarti kahjustada.
  • Hoida vee, kuumuse, kõrge niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
  • Ärge vormindage mälukaarte arvutis.

Mälukaart puudub

Kui ei ole sisestatud ühtegi mälukaarti, kuvatakse juhtpaneelile ja pildiotsijasse S. Laetud akuga kaamera välja lülitamisel kuvatakse juhtpaneelil mälukaardi puudumisel S.

Kirjutuskaitse lüliti

Juhusliku andmekao vältimiseks on SD-mälukaardid varustatud kirjutuskaitse lülitiga. Kui see lüliti on asendis „lukus”, ei ole mälukaarti võimalik vormindada ning fotosid ei saa kustutada ega salvestada (katiku vabastamise üritamisel kuvatakse ekraanile sellekohane hoiatus). Mälukaardi lahtilukustamiseks nihutage see lüliti kirjutusasendisse „write”.

Kirjutuskaitse lüliti

Aku ja mälukaartide eemaldamine

Aku eemaldamine

Aku eemaldamiseks lülitage kaamera välja ja avage akupesa kate. Vajutage aku lukku aku vabastamiseks noolega näidatud suunas ja eemaldage seejärel käega aku.

Mälukaartide eemaldamine

Olles veendunud, et mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud, lülitage kaamera välja, avage mälukaardi pilu kate ja vajutage kaarti selle väljutamiseks (). Kaardi saab seejärel eemaldada käega ().