1. Vajutage K nuppu.

  Ekraanile kuvatakse foto.

  K nupp

 2. Vaadake veel pilte.

  Teiste piltide vaatamiseks vajutage 4 või 2 või nipsake sõrmega ekraanil vasakule või paremale. Lisateabe vaatamiseks kuvatava foto kohta vajutage 1 ja 3 (0 Fototeave).

  Taasesituse lõpetamiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik pooleldi alla.

Pildi ülevaatus

On (Sees) valikul suvandi Image review (Pildi ülevaatus) jaoks taasesitusmenüüs (0 Image review (Pildi ülevaatus)) kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt ekraanile.

Soovimatute fotode kustutamine

Jooksvalt ekraanil kuvatud foto kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu. Pidage silmas, et juba kustutatud fotosid ei saa taastada.

 1. Kuvage foto.

  Kuvage foto, mida soovite kustutada, nagu on kirjeldatud jaotises „Taasesituse põhivõtted” (0 Taasesituse põhivõtted).

  K nupp

 2. Kustutage foto.

  Vajutage O (Q) nuppu. Kuvatakse kinnitusdialoog; vajutage uuesti O (Q) nuppu pildi kustutamiseks ja taasesitusse naasmiseks. Väljumiseks ilma pilti kustutamata vajutage K.

  O (Q) nupp

Kustutamine

Valitud piltide kustutamiseks (0 Selected (Valitud): Valitud fotode kustutamine), kõikide valitud kuupäeval tehtud piltide kustutamiseks (0 Select Date (Kuupäeva valik): Valitud kuupäeval tehtud fotode kustutamine) või kõikide piltide kustutamiseks valitud kohast mälukaardil (0 Taasesitusmenüü) kasutage taasesitusmenüü valikut Delete (Kustuta).