Välgu kompenseerimist kasutatakse välklambi väljundi muutmiseks vahemikus –3 EV kuni +1 EV sammuga 1/3 EV, muutes põhiobjekti eredust tausta suhtes. Välklambi väljundit on võimalik suurendada, et muuta põhiobjekti eredamaks, või vähendada, et vältida soovimatuid helendusi või peegeldusi.

Vajutage M (Y) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud väärtuse kuvamiseni. Üldiselt muudavad positiivsed väärtused põhiobjekti eredamaks ja negatiivsed väärtused tumedamaks.

M (Y) nupp

Alamkäsuvaliku nupp

±0 EV

(M (Y) nupp vajutatud)

–0,3 (–1/3) EV

+1,0 EV

Väärtustel peale ±0,0 kuvatakse pärast M (Y) nupu vabastamist ikoon Y. Välgu kompenseerimise jooksva väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu M (Y).

Tavavälgu taastamiseks seadke välgu kompenseerimine väärtusele ±0,0. Välja arvatud režiimis SCENE, särikompensatsiooni ei lähtestata kaamera välja lülitamisel (režiimis SCENE lähtestatakse särikompensatsioon mõne teise režiimi valimisel või kaamera välja lülitamisel).

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus välgu kompenseerimise reguleerimisel ekraanile.

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta: