GPS-seadet GP-1/GP-1A (saadaval eraldi) saab sellega kaasas oleva kaabli abil ühendada kaamera tarvikute sisendisse (0 Kaamera korpus), mis võimaldab fotode tegemisel salvestada teavet kaamera jooksva asukoha kohta. Lülitage kaamera enne GP-1/GP-1A ühendamist välja; täpsemalt vt GP-1/GP-1A juhendist.

Häälestusmenüü valikud

Häälestusmenüü kirje Location data (Asukohaandmed) sisaldab alltoodud valikuid.

  • Position (Paiknemine): Jooksev laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus merepinnast ja koordineeritud maailmaaeg (UTC).
  • External GPS device options (Välis-GPS-seadme valikud) > Standby timer (Ooterežiimi taimer): Valige, kas lubada ooterežiimi taimer ühendatud GPS-seadme korral.

  • External GPS device options (Välis-GPS-seadme valikud) > Set clock from satellite (Kella seadmine satelliidilt): Valige Yes (Jah) kaamera kella sünkroniseerimiseks GPS-seadme edastatud ajaga.

Nutiseadmed

Asukohaandmete nutiseadmest allalaadimiseks ja nende järgnevatesse fotodesse manustamiseks looge juhtmevaba ühendus ja valige Yes (Jah) suvandis Location data (Asukohaandmed) > Download from smart device (Nutiseadmest allalaadimine) häälestusmenüüs (0 Location data (Asukohaandmed)).

Koordineeritud maailmaaeg (UTC)

UTC-andmeid edastab GPS-seade ning see on sõltumatu kaamera kellast.

Ikoon o

Ühenduse olekut näitab ikoon o:

  • o (staatiline): Asukohaandmed on hangitud.
  • o (vilgub): GP-1/GP-1A otsib signaali. Vilkuva ikooni ajal tehtud pildid ei sisalda asukohaandmeid.
  • Ikoon puudub: Asukohaandmeid ei ole GP-1/GP-1A abil uuendatud vähemalt kahe sekundi jooksul. Vilkuva ikooni o ajal tehtud pildid ei sisalda asukohaandmeid.