Fototeave kuvatakse täiskaadris taasesituses piltidele. Vajutage 1 või 3 fototeabe sirvimiseks. Pidage silmas, et „ainult pilt”, pildistamisandmed, RGB-histogrammid, helendid ja ülevaate andmed kuvatakse ainult vastava valiku korral suvandis Playback display options (Taasesituse kuvavalikud) (0 Playback display options (Taasesituse kuvavalikud)). Asukohaandmed kuvatakse ainult siis, kui need on pildile manustatud (0 Asukohaandmed).

1 Faili teave
2 Puudub (ainult pilt)
3 Ülevaate andmed
4 Asukohaandmed
5 Pildistamisandmed
6 RGB histogramm
7 Helendid

Faili teave

1 Kaitse olek
2 Retušeerimise näidik
3 Üleslaadimise märge
4 Fookuspunkt *
5 Automaatse teravustamise ala raamid *
6 Kaadri number/kaadrite koguarv
7 Pildikvaliteet
8 Pildi suurus
9 Pildi ala
10 Salvestamise aeg
11 Salvestamise kuupäev
12 Hinnang
13 Kausta nimi
14 Faili nimi

Kuvatakse ainult Focus point (Fookuspunkt) valikul menüüs Playback display options (Taasesituse kuvavalikud) (0 Playback display options (Taasesituse kuvavalikud)) ja kui valitud foto oli tehtud pildiotsijaga.

Helendid

1 Pildi helendid *
2 Kausta number—kaadri number
3 Jooksev kanal *

Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid alasid) jooksva kanali jaoks. Hoidke W (Z) nuppu all ja vajutage 4 või 2 allkirjeldatud viisil läbi kanalite kerimiseks:

  • RGB (kõik kanalid)
  • R (punane)
  • G (roheline)
  • B (sinine)

W (Z) nupp

RGB histogramm

1 Pildi helendid *
2 Kausta number—kaadri number
3

White balance (Valge tasakaal)

Värvitemperatuur

Valge tasakaalu peenhäälestus

Preset manual (Käsitsi eelseadistus)

4 Jooksev kanal *
5 Histogramm (RGB kanal). Kõikides histogrammides näitab horisontaaltelg piksli eredust, vertikaaltelg pikslite arvu.
6 Histogramm (punane kanal)
7 Histogramm (roheline kanal)
8 Histogramm (sinine kanal)

Vilkuvad alad näitavad helendeid (võimalikke ülesäritatavaid alasid) jooksva kanali jaoks. Hoidke W (Z) nuppu all ja vajutage 4 või 2 allkirjeldatud viisil läbi kanalite kerimiseks:

  • RGB (kõik kanalid)
  • R (punane)
  • G (roheline)
  • B (sinine)
  • Helendite kuva väljas

W (Z) nupp

Taasesitussuum

Fotol lähemale suumimiseks histogrammi kuvamisel vajutage X (T). Kasutage X (T) ja W (Z) nuppe lähemale ja kaugemale suumimiseks ning mitmikvalijat pildi kerimiseks. Histogrammi uuendatakse, et näidata andmeid ainult pildi ekraanil nähtava osa kohta.

Histogrammid

Kaamera histogrammid on mõeldud ainult abivahendiks ja need võivad erineda pildindusrakendustes kuvatavatest. Allpool on kujutatud mõned näidishistogrammid:

Kui pilt sisaldab laias vahemikus eredusega objekte, on toonide jaotus suhteliselt ühtlane.

Kui pilt on tume, on toonide jaotus nihutatud vasakule.

Kui pilt on ere, on toonide jaotus nihutatud paremale.

Suurenev särikompensatsioon nihutab toonide jaotust paremale ja vähenev särikompensatsioon nihutab toonide jaotust vasakule. Histogrammid annavad umbkaudse ülevaate üleüldisest säritusest, kui ereda ümbritseva valgustuse tõttu on raske fotosid ekraanil näha.

Pildistamisandmed

1

Mõõtmine

Säriaeg

Ava

2

Shooting mode (Võtterežiim)

ISO-tundlikkus 1

3

Särikompensatsioon

Optimaalse särituse häälestus 2

4 Fookuskaugus
5 Objektiivi andmed
6

Teravustamisrežiim

Objektiivi VR (stabiliseerimine) 3

7

White balance (Valge tasakaal)

Värvitemperatuur

Valge tasakaalu peenhäälestus

Preset manual (Käsitsi eelseadistus)

8 Värviruum
9 Kaamera nimetus
10 Pildi ala
11 Kausta number—kaadri number

12 Välgu tüüp
13 Välklambi kaugjuhtimine
14 Flash mode (Välgurežiim)
15

Välklambi juhtimine

Välgu kompenseerimine

16 Picture Control 4

17

Suure ISO müravähendus

Pika särituse müravähendus

18 Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
19 HDR tugevus
20 Vignette control (Vinjettimise juhtimine)
21 Retušeerimise ajalugu
22 Pildi kommentaar

23 Fotograafi nimi 5
24 Autoriõiguse hoidja 5

Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine sisse lülitatud.

Kuvatakse, kui kohandatud sättes b6 (Fine-tune optimal exposure (Optimaalse särituse peenhäälestus), 0 Fine-tune optimal exposure (Optimaalse särituse peenhäälestus)) on mingi mõõtmismeetodi jaoks valitud nullist erinev väärtus.

Kuvatakse ainult VR-objektiivi kasutamisel.

Kuvatavad kirjed olenevad valitud Picture Controlist.

Pildistamisandmete viies lehekülg kuvatakse ainult siis, kui koos fotoga salvestati autoriõiguse teave, kasutades häälestusmenüü valikut Copyright information (Autoriõiguse teave).

Asukohaandmed

Laiuskraad, pikkuskraad jt asukohaandmed pärinevad GPS- või nutiseadmest ja olenevad neist (0 Asukohaandmed). Videote korral vastavad andmed salvestamise alustamise asukohale.

Ülevaate andmed

1 Kaadri number/piltide koguarv
2 Üleslaadimise märge
3 Kaitse olek
4 Retušeerimise näidik
5 Kaamera nimetus
6 Pildi kommentaari näidik
7 Asukohaandmete näidik
8 Histogramm, mis näitab toonide jaotust pildil (0 Histogrammid).
9 Pildikvaliteet
10 Image size (Pildi suurus)
11 Pildi ala
12 Faili nimi
13 Salvestamise aeg
14 Kausta nimi
15 Salvestamise kuupäev
16 Rating (Hindamine)
17 Metering (Mõõtmine)
18 Võtterežiim
19 Säriaeg
20 Ava
21 ISO-tundlikkus *
22 Fookuskaugus
23 Active D-Lighting
24 Picture Control
25 Color space (Värviruum)
26 Flash mode (Välgurežiim)
27

White balance (Valge tasakaal)

Värvitemperatuur

Valge tasakaalu peenhäälestus

Käsitsi eelseadistus

28

Flash compensation (Välgu kompenseerimine)

Käsujuhi režiim

29 Särikompensatsioon

Kuvatakse punasena, kui foto tegemise ajal oli ISO-tundlikkuse automaatne juhtimine sisse lülitatud.