Pildi suurust mõõdetakse pikslites. Valige kas # Large (Suur), $ Medium (Keskmine) või % Small (Väike) (arvestage, et pildi suurus oleneb suvandi Choose image area (Pildi ala valik), 0 Pildi ala) valikust:

Pildi ala Valik Suurus (pikslites)
DX (24×16) Large (Suur) 5568 × 3712
Keskmine 4176 × 2784
Väike 2784 × 1856
1,3× (18×12) Suur 4272 × 2848
Keskmine 3200 × 2136
Small (väike) 2128 × 1424

Pildi suuruse seadmiseks vajutage X (T) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte teabeekraanile ilmumiseni.

X (T) nupp

Alamkäsuvaliku nupp

Foto võttemenüü

Pildi suurust on võimalik reguleerida ka foto võttemenüü valikuga Image size (Pildi suurus) (0 Pildi suurus).