Käesolevas jaotises kirjeldatakse pildistamist režiimides i ja j. i ja j on automaatsed „sihi-ja-pildista” režiimid, kus enamuse seadeid määrab kaamera vastavalt võtteoludele; ainus erinevus nende kahe vahel on, et režiimis j välk ei tööta.

 1. Lülitage kaamera sisse.

  Teabeekraan ja juhtpaneel hakkavad helendama.

  Toitelüliti

 2. Vajutades režiiminupu lukustuse vabastajat kaamera peal, pöörake režiiminupp asendisse i või j.

  Režiiminupp

  Režiiminupu lukustuse vabastaja

  Fotosid saab kadreerida pildiotsijas või ekraanil (reaalaja vaade). Reaalaja vaate alustamiseks pöörake reaalaja vaate valija asendisse C ja vajutage a nuppu.

  Reaalaja vaate valija

  a nupp

  Piltide kadreerimine pildiotsijas

  Piltide ekraanil kadreerimine (reaalaja vaade)

 3. Seadke kaamera valmis.

  Pildiotsijaga pildistamine: Fotode kadreerimisel pildiotsijas hoidke käepidet paremas käes ja toetage kaamera korpust või objektiivi vasaku käega. Toetage oma küünarnukid rinna külgedele.

  Reaalaja vaade: Fotode ekraanil kadreerimisel hoidke käepidet paremas käes ja toetage objektiivi vasaku käega.

  Fotode kadreerimine püstpaigutuses (portree)

  Püstpaigutuses (portree) fotode kadreerimisel hoidke kaamerat allpool kujutatud viisil.

  Fotode kadreerimine pildiotsijas

  Fotode ekraanil kadreerimine

 4. Kadreerige foto.

  Pildiotsijaga pildistamine: Kadreerige foto pildiotsijas põhiobjektiga automaatse teravustamise ala raamides.

  Automaatse teravustamise ala raamid

  Reaalaja vaade: Vaikesätetel tuvastab kaamera automaatselt näod ja valib fookuspunkti. Kui ühtegi nägu ei tuvastatud, kasutage mitmikvalijat fookuspunkti põhiobjektile seadmiseks.

  Fookuspunkt

  Suumobjektiivi kasutamine

  Kasutage suumirõngast objekti lähemale suumimiseks, et see täidaks suurema osa kaadrist, või selle kaugemale suumimiseks, et suurendada lõppfotol nähtavat ala (lähemale suumimiseks valige fookuskauguse skaalal suurem fookuskaugus, kaugemale suumimiseks lühem fookuskaugus).

  Lähemale suumimine Kaugemale suumimine

  Suumirõngas

 5. Vajutage päästik pooleldi alla.

  Pildiotsijaga pildistamine: Vajutage päästik teravustamiseks pooleldi alla (nõrgalt valgustatud objekti korral võib süttida automaatse teravustamise abi valgusti). Teravustamise lõpetamisel ilmuvad pildiotsijasse aktiivne fookuspunkt ja teravustamisnäidik (I).

  Fookuspunkt

  Teravustamise näidik

  Teravustamisnäidik Kirjeldus
  I Objekt on fookuses.
  F Fookuspunkt on kaamera ja objekti vahel.
  H Fookuspunkt on objekti taga.
  FH
  (vilgub)
  Kaamera ei suuda automaatse teravustamise abil teravustada (0 Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega).

  Reaalaja vaade: Kaamera teravustamise ajal vilgub fookuspunkt roheliselt. Kui kaamera suudab teravustada, kuvatakse fookuspunkt rohelisena; vastasel juhul vilgub fookuspunkt punasena.

  Fookuspunkt

 6. Pildistage.

  Foto tegemiseks vajutage päästik sujuvalt lõpuni alla. Mälukaardi juurdepääsu tuli süttib ning foto kuvatakse mõneks sekundiks ekraanile. Ärge väljutage mälukaarti ega eemaldage või lahutage toiteallikat enne, kui see tuli on kustunud ja salvestamine lõppenud.

  Mälukaardi juurdepääsu tuli

  Reaalaja vaate lõpetamiseks vajutage a nuppu.

  a nupp

Ooterežiimi taimer (pildiotsijaga pildistamine)

Tegevuse puudumisel umbes kuue sekundi vältel lülitub pildiotsija koos mõnede juhtpaneeli kuvadega aku säästmiseks välja. Kuva taasaktiveerimiseks vajutage päästik pooleldi alla. Ooterežiimi taimeri automaatset ooteaega saab valida kohandatud sättes c2 (Standby timer (Ooterežiimi taimer), 0 Standby timer (Ooterežiimi taimer)).

Säritusmõõturid sees

Säritusmõõturid väljas

Sisseehitatud välk

Lisavalgustuse vajadusel nõuetekohaseks särituseks režiimis i kerkib sisseehitatud välk automaatselt päästiku pooleldi alla vajutamisel. Kerkinud välklambi korral on pildistamine võimalik ainult siis, kui on kuvatud välklambi valmisoleku näidik (M). Kui välklambi valmisoleku näidik puudub, toimub välklambi laadimine; eemaldage sõrm lühidalt päästikult ja proovige uuesti.

Pildiotsija

Reaalaja vaade

Energia säästmiseks välklambi mittekasutamise ajal vajutage seda õrnalt allapoole, kuni riiv kohale klõpsatab.

Näpunäiteid reaalaja vaate kohta

Näidikute vaatamine ja varjamine

Vajutage R nuppu läbi järgmiste kuvade kerimiseks.

Virtuaalne horisont   Teave sees

Kadreerimisjuhikud   Teave väljas

Reaalaja vaate suumitud eelvaade

Vajutage X (T) nuppu vaate suurendamiseks ekraanil maksimaalselt kuni u 17 ×. Kuva alumisse paremasse nurka ilmub hallis raamis navigatsiooniaken. Kasutage mitmikvalijat kaadri ekraanil mittenähtavatele aladele kerimiseks või vajutage W (Z) kaugemale suumimiseks.

X (T) nupp

Navigatsiooniaken

Mahaloenduskuva

30 s enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahaloendamine (taimer muutub punaseks vahetult enne reaalaja vaate lõpetamist sisemiste vooluahelate kaitseks või, valikutel peale No limit (Piiramata) kohandatud sättes c4—Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus) > Live view (Reaalaja vaade); 0 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)—5 s enne ekraani automaatset väljalülitamist). Võtteoludest olenevalt võib reaalaja vaate valimisel taimer ilmuda kohe.

Ekraani väljalülituse viivitus (reaalaja vaade)

Ekraan lülitub välja tegevuse puudumisel umbes kümne minuti jooksul. Aega enne ekraani automaatselt välja lülitumist saab valida kohandatud sättes c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus), 0 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)) > Live view (Reaalaja vaade).

Säritus

Olenevalt stseenist võib säritus erineda sellest, mis saadakse ilma reaalaja vaadet kasutamata.

Pildistamine reaalaja vaates

Vältimaks pildiotsija kaudu siseneva valguse mõju fotodele ja säritusele võib pildiotsija kummist katte eemaldada ja katta pildiotsija enne pildistamist kaasasoleva okulaari kattega (0 Katke pildiotsija).

Kuigi need ei ilmu lõpp-pildil, võivad ekraanile ilmuda sakilised servad, rikutud värvid, muaree ja eredad laigud ning vilkuvate märkide ja muude vahelduvate valgusallikatega alades või objekti valgustamisel stroboskoobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga võivad ilmuda eredad piirkonnad või ribad. Lisaks võib moonutus tekkida liikuvate objektidega, seda eriti horisontaalse panoraamvõtte korral või kui objekt liigub suure kiirusega läbi kaadri. Luminofoor-, elavhõbe-kvartslampide või naatriumlampide puhul ekraanil nähtavat värelust ja tükeldust saab vähendada, kasutades video võttemenüü valikut Flicker reduction (Väreluse vähendamine) (0 Flicker reduction (Väreluse vähendamine)), kuigi need võivad mõne säriaja puhul ikkagi lõplikul fotol nähtavaks jääda. Reaalaja vaates pildistamisel vältige kaamera suunamist päikese või muu tugeva valgusallika poole. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi.

Reaalaja vaate kasutamine pikema aja vältel võib põhjustada pideme ja kaamera ekraani ümbritsevate alade kuumenemist. See ei tähenda riket.

See ala muutub eriti kuumaks.