Häälestusmenüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart B (häälestusmenüü).

G nupp

Ei ole kasutatav tühjeneva aku korral.

Vaadake lisaks

Menüü vaikesätete kohta vt „Häälestusmenüü vaikesätted” (0 Häälestusmenüü vaikesätted).