Käesolevas jaotises on loetletud pildiotsijale, juhtpaneelile ja ekraanile kuvatavad hoiatusnäidikud ja veateated.

Juhtpaneel Pildiotsija
B
(vilgub)
B
(vilgub)

Objektiivi ava rõngas ei ole seatud minimaalsele avale.

Seadke rõngas minimaalsele avale (suurim f-arv; 0 Objektiivide tüübid).

Juhtpaneel Pildiotsija
H d

Tühjenev aku.

Pange valmis täielikult laetud varuaku (0 Laadige aku).

Juhtpaneel Pildiotsija
H
(vilgub)
d
(vilgub)

Aku on tühi.

Laadige või vahetage aku (0 Laadige aku, Sisestage aku ja mälukaart, Muud tarvikud).

Akut ei ole võimalik kasutada.

Pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.

Kaamerasse on sisestatud äärmiselt tühjenenud liitium-ioonaku või mõni kolmanda tootja aku.

Vahetage aku või laadige liitium-ioonaku selle tühjenemisel.

Kõrge aku temperatuur.

Eemaldage aku ja laske sel jahtuda.

Juhtpaneel Pildiotsija
i
(vilgub)
i
(vilgub)

Objektiiv puudub.

Kinnitage CPU-objektiiv. Juba kinnitatud CPU-objektiivi korral eemaldage ja taaskinnitage objektiiv (0 Kinnitage objektiiv, Ühilduvad CPU-objektiivid).

Paigaldatud on mitte-CPU objektiiv.

Valige režiim M (0 Objektiivide tüübid).

Juhtpaneel Pildiotsija
F H
(vilgub)

Kaamera ei suuda teravustada automaatse teravustamise abil.

Muutke kompositsiooni või teravustage käsitsi (0 Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega, Käsitsi teravustamine).

Juhtpaneel Pildiotsija
(Säritusnäidikud koos säriaja või ava näidikuga vilguvad)

Objekt on liiga ere; tekib foto ülesäritus.

Objekt on liiga tume; tekib foto alasäritus.

Juhtpaneel Pildiotsija
A
(vilgub)
A
(vilgub)

A valitud režiimis S.

Muutke säriaega või valige režiim M (0 S: Automaatne katiku prioriteet, M: Käsitsi).

Juhtpaneel Pildiotsija
%
(vilgub)
%
(vilgub)

% valitud režiimis S.

Muutke säriaega või valige režiim M (0 S: Automaatne katiku prioriteet, M: Käsitsi).

Juhtpaneel Pildiotsija
P
(vilgub)
k
(vilgub)

Käimas on töötlemine.

Oodake töötlemise lõpetamiseni.

Juhtpaneel Pildiotsija
c
(vilgub)

Näidiku vilkumisel 3 s jooksul pärast välklambi töötamist võib foto osutuda alasäritatuks.

Kontrollige fotot ekraanil; alasärituse korral reguleerige sätteid ja proovige uuesti (0 Piltide vaatamine).

Juhtpaneel Pildiotsija
n
(vilgub)
j
(vilgub)

Puudub piisav mälu edasiste fotode salvestamiseks jooksvatel sätetel või kaamera on ammendanud faili- või kaustanumbrid.

Juhtpaneel Pildiotsija
O
(vilgub)
O
(vilgub)

Kaamera talitlushäire.

Vabastage katik. Vea püsimisel või sagedasel esinemisel pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.

Ekraan Juhtpaneel
No memory card. (Mälukaart puudub.) S

Kaamera ei tuvasta mälukaarti.

Lülitage kaamera välja ja kontrollige, et kaart oleks õigesti sisestatud (0 Sisestage aku ja mälukaart).

Ekraan Juhtpaneel
Cannot access this memory card.
Insert another card. (See mälukaart ei ole juurdepääsetav.
Sisestage teine kaart.)
W, O
(vilgub)

Mälukaardi juurdepääsu viga.

  • Kasutage Nikoni tunnustatud kaarti (0 Tunnustatud mälukaardid).
  • Vea püsimisel pärast kaardi korduvalt väljutamist ja tagasi sisestamist võib kaart olla kahjustatud. Pöörduge jaemüüja või Nikoni ametliku esindaja poole.

Ei suuda luua uut kausta.

Kustutage faile või sisestage uus mälukaart, kui olete olulised pildid arvutisse või muusse seadmesse kopeerinud (0 Sisestage aku ja mälukaart, Fotode kustutamine).

Ekraan Juhtpaneel
g W, O
(vilgub)

Kaamera ei saa Eye-Fi kaarti juhtida.

  • Veenduge, et Eye-Fi kaardi püsivara on uuendatud.
  • Kopeerige failid Eye-Fi kaardilt arvutisse või teise seadmesse ja vormindage kaart või sisestage uus kaart (0 Sisestage aku ja mälukaart).
Ekraan Juhtpaneel
Mälukaart on lukustatud. Nihutage lukusti kirjutusasendisse „write”. W, X
(vilgub)

Mälukaart on lukustatud (kirjutuskaitsega).

Lükake kaardi kirjutuskaitse lüliti kirjutusasendisse „write” (0 Kirjutuskaitse lüliti).

Ekraan Juhtpaneel
Not available if Eye-Fi card is locked. (Mitte kasutatav lukustatud Eye-Fi kaardi korral.) W, O
(vilgub)

Eye-Fi kaart on lukustatud (kirjutuskaitsega).

Lükake kaardi kirjutuskaitse lüliti kirjutusasendisse „write” (0 Kirjutuskaitse lüliti).

Ekraan Juhtpaneel
This card is not formatted.
Format the card. (See kaart ei ole vormindatud.
Vormindage kaart.)
[C]
(vilgub)

Mälukaart on kaameras kasutamiseks vormindamata.

Vormindage mälukaart või sisestage uus mälukaart (0 Sisestage aku ja mälukaart, Format memory card (Mälukaardi vormindamine)).

Ekraan Juhtpaneel
The clock is not set. (Kell on seadmata.)

Kaamera kell on seadmata.

Seadke kaamera kell (0 Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)).

Ekraan Juhtpaneel
Unable to start live view. (Reaalaja vaadet ei saa alustada.) Please wait. (Palun oodake.)

Kaamera sisetemperatuur on kõrge.

Oodake enne reaalaja vaates pildistamise või videosalvestuse jätkamist, kuni sisemised vooluahelad jahtuvad.

Ekraan Juhtpaneel
Folder contains no images. (Kaustas puuduvad pildid.)

Taasesituseks valitud mälukaardil või kausta(de)s puuduvad pildid.

Valige menüüst Playback folder (Taasesituskaust) pilte sisaldav kaust või sisestage piltidega mälukaart (0 Sisestage aku ja mälukaart, Playback folder (Taasesituskaust)).

Ekraan Juhtpaneel
All images are hidden. (Kõik pildid on peidetud.)

Kõik pildid antud kaustas on peidetud.

Ühtegi pilti ei saa taasesitada enne, kui valitakse teine kaust või kasutatakse valikut Hide image (Peida pilt), et võimaldada vähemalt ühe pildi kuvamist (0 Hide image (Peida pilt)).

Ekraan Juhtpaneel
Cannot display this file. (Seda faili ei ole võimalik kuvada.)

Fail on loodud või muudetud muu seadme või erinevat marki kaameraga või fail on rikutud.

Faili ei ole võimalik kaameras taasesitada.

Ekraan Juhtpaneel
Cannot select this file. (Seda faili ei ole võimalik valida.)

Valitud pilti ei saa retušeerida.

Teistes seadmetes loodud pilte ei saa retušeerida.

Ekraan Juhtpaneel
This movie cannot be edited. (Seda videot ei saa redigeerida.)

Valitud videot ei saa redigeerida.

  • Teistes seadmetes loodud videoid ei saa redigeerida.
  • Videod peavad olema vähemalt kahe sekundi pikkused (0 Videote redigeerimine).
Ekraan Juhtpaneel
Kontrollige printerit.

Printeri viga.

Kontrollige printerit. Jätkamiseks valige Continue (Jätka) (võimaluse korral) *.

Täpsemalt vt printeri juhendist.

Ekraan Juhtpaneel
Check paper. (Kontrollige paberit.)

Paber printeris ei ole valitud suuruses.

Sisestage õiges suuruses paber ja valige Continue (Jätka) *.

Täpsemalt vt printeri juhendist.

Ekraan Juhtpaneel
Paper jam. (Paberiummistus.)

Paber on printeris kinni jäänud.

Puhastage ummistus ja valige Continue (Jätka) *.

Täpsemalt vt printeri juhendist.

Ekraan Juhtpaneel
Out of paper. (Paber otsas.)

Printeris on paber otsas.

Sisestage valitud suuruses paber ja valige Continue (Jätka) *.

Täpsemalt vt printeri juhendist.

Ekraan Juhtpaneel
Check ink supply. (Kontrollige tindivarustust.)

Tindi viga.

Kontrollige tinti. Jätkamiseks valige Continue (Jätka) *.

Täpsemalt vt printeri juhendist.

Ekraan Juhtpaneel
Out of ink. (Tint otsas.)

Printeris on tint otsas.

Vahetage tint ja valige Continue (Jätka) *.

Täpsemalt vt printeri juhendist.