Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google fordító

EZ A SZOLGÁLTATÁS GOOGLE ÁLTAL KÉSZÍTETT FORDÍTÁSOKAT TARTALMAZHAT. A GOOGLE A FORDÍTÁSOKRA VONATKOZÓLAG NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT, ÍGY SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN NEM GARANTÁLJA A FORDÍTÁS PONTOSSÁGÁT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT, TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ANNAK FORGALOMKÉPESSÉGÉRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA ÉS JOGTISZTASÁGÁRA.

A Nikon Corporation (a továbbiakban a „Nikon”) referencia-útmutatóit a kényelmes használat érdekében lefordíttattuk a Google fordító által működtetett fordítószoftverrel. Észszerű erőfeszítéseket tettünk a fordítás pontosságának biztosítása érdekében, azonban az automatizált fordítás nem képes tökéletesen helyettesíteni az embert. A fordításokat szolgáltatásként biztosítjuk a Nikon referencia-útmutatók felhasználóinak, olyan állapotban, „ahogy vannak”. Sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk az angolból bármely más nyelvre lefordított útmutatók pontosságáért, megbízhatóságáért és helyességéért. A fordítószoftver korlátaiból adódóan előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak (például képek, videók, Flash videók stb.) fordítása nem pontos.

A referencia-útmutatók hivatalos szövege az angol változat. A fordításban előforduló következetlenségek és eltérések nem kötelező erejűek, megfelelőségi vagy jogérvényesítési célból joghatással nem bírnak. Amennyiben a referencia-útmutatók fordításában tartalmazott információ pontosságával kapcsolatban kérdései merülnek fel, tájékozódjon az útmutatók hivatalos, angol változatában.

Saját biztonsága érdekében

Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa el a „Saját biztonsága érdekében” fejezetben foglaltakat.

A biztonsági útmutatót átolvasása után tartsa könnyen hozzáférhető helyen, mert később is szüksége lehet rá.

VESZÉLY: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása jelentősen megnöveli a halálos kimenetelű vagy súlyos sérülést okozó baleset esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.
FIGYELEM: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
 FIGYELMEZTETÉS

Ne használja mozgás vagy jármű működtetése közben.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat.

Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ne érintse meg a leejtés vagy más baleset következtében hozzáférhetővé vált belső alkatrészeket.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütést vagy más sérülést eredményezhet.

Ha bármely rendellenességet észlel, például a termék füstöt, hőt vagy szokatlan szagot áraszt, haladéktalanul távolítsa el az akkumulátort, vagy válassza le a terméket az áramforrásról.

A további használat tüzet, illetve égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Tartsa szárazon. Ne érjen a termékhez nedves kézzel. Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

Szabad bőrfelülete ne érintkezzen hosszabb ideig a termékkel, amikor az be van kapcsolva vagy csatlakozik az elektromos hálózathoz.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása enyhe égési sérüléshez vezethet.

Ne használja a terméket gyúlékony por vagy gáz, úgymint propán, benzin vagy aeroszolok jelenlétében.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása robbanást vagy tüzet idézhet elő.

Az objektíven keresztül ne nézzen közvetlenül a napba vagy más erős fényforrásba.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

Ne irányítsa a vakut vagy az AF-segédfényt gépjárművezető felé.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

Tartsa a terméket gyermekektől távol.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Amennyiben a gyermek a készülék bármely alkatrészét lenyelte, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A szíjakat ne tekerje a nyaka köré.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

Ne használjon olyan akkumulátort, töltőt, hálózati tápegységet és USB-kábelt, amelyet nem kifejezetten ezzel a termékkel való használatra terveztek. A termékhez tervezett akkumulátor, töltő, hálózati tápegység és USB-kábel használata során:

  • Ne károsítsa, alakítsa át, rántsa és hajlítsa meg a huzalokat és kábeleket, ne helyezzen rájuk súlyos tárgyakat, illetve ne tegye ki azokat hő és nyílt láng hatásának.
  • Ne használjon egyik feszültségről a másikra történő átalakításra szolgáló úti konvertert vagy adaptert, illetve egyenáram/váltóáram átalakítót.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne érjen a csatlakozódugóhoz a termék töltése közben, vagy amikor viharos időben hálózati tápegységet használ.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

A csatlakozódugó fém részein vagy azok környékén felhalmozódott port száraz törlőkendővel távolítsa el.

A termék további használata esetén tűz keletkezhet.

Ne érjen fedetlen kézzel a termékhez rendkívül magas, illetve alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési vagy fagyási sérüléshez vezethet.

 FIGYELEM

Ne fordítsa hosszabb ideig az objektívet a nap vagy más erős fényforrás felé.

Az objektív lencséi által összegyűjtött fénysugarak tüzet okozhatnak, vagy károsíthatják a termék belső alkatrészeit. Ellenfényben lévő téma fényképezésénél a nap semmiképpen ne szerepeljen a képen. Amennyiben a nap a kép közelében helyezkedik el, akkor a fényképezőgép által összegyűjtött napsugarak tüzet okozhatnak.

A terméket kapcsolja ki olyan környezetben, ahol használata nem megengedett. Kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat olyan környezetben, ahol a vezeték nélküli készülékek használata nem megengedett.

A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a légi járművek fedélzetén, valamint a kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben található berendezések működését.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az akkumulátort, és válassza le a hálózati tápegységet.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Ne használja a vakut, amikor az bőrfelülethez vagy tárgyakhoz ér, illetve közvetlen közelükben van.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja a terméket olyan környezetben, ahol hosszabb ideig lesz kitéve rendkívül magas hőmérsékletnek, például zárt autóban vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Ne nézzen közvetlenül az AF-segédfénybe.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

Ne szállítsa úgy a fényképezőgépet és az objektívet, hogy az állványra vagy hasonló tartozékra van szerelve.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

Ne érintse meg a memóriakártyákat, amikor magas hőmérsékletre figyelmeztető üzenet jelenik meg a monitoron vagy a keresőben.

A memóriakártyák felforrósodnak, ami égési sérülést okozhat, illetve eltávolításukkor leejtheti a kártyákat, ami a károsodásukat idézheti elő. Felhívjuk figyelmét, hogy a fényképezőgép váza és az akkumulátorok szintén felforrósodhatnak.

Tartsa a terméket legalább 5 cm-es távolságban szívritmus-szabályozóktól és más orvostechnikai eszközöktől.

A termékbe épített mágnes vagy mágnesek zavarhatják a közvetlen közelében lévő orvostechnikai eszközök működését.

 VESZÉLY (Akkumulátorok)

Ne használja az akkumulátorokat rendeltetésüktől eltérő módon.

Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja:

  • Csak a termékkel való használatra jóváhagyott akkumulátorokat használjon.
  • Ne tegye ki az akkumulátorokat nyílt láng vagy erős hő hatásának.
  • Ne szerelje szét.
  • Ne zárja rövidre az érintkezőit azáltal, hogy nyaklánchoz, hajtűhöz vagy egyéb fémtárgyhoz érinti.
  • Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az azokat tartalmazó terméket erős fizikai behatásnak.
  • Ne lépjen rá az akkumulátorokra, ne szúrja át őket szöggel és ne üssön rájuk kalapáccsal.

Csak a megadott módon töltse.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék szembe kerül, tiszta vízzel bőségesen öblítse ki, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ha nem cselekszik haladéktalanul, az szemkárosodáshoz vezethet.

Kövesse a légikísérők utasításait.

A nagy magasságban uralkodó nyomásmentes környezetben hagyott akkumulátor szivároghat, túlmelegedhet, megrepedhet és kigyulladhat.

 FIGYELMEZTETÉS (Akkumulátorok)

Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől távol.

Amennyiben a gyermek lenyel egy akkumulátort, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Tartsa az akkumulátorokat házi kedvencektől és más állatoktól távol.

Ha az állatok ráharapnak az akkumulátorokra, rágcsálják vagy más módon károsítják azokat, az az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

Az akkumulátorokat ne merítse vízbe, és ne tegye ki eső hatásának.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Ha a terméket nedvesség éri, haladéktalanul törölje szárazra törölközővel vagy hasonló tárggyal.

Ha valamely elváltozást – például elszíneződést vagy deformálódást – tapasztal az akkumulátorokon, haladéktalanul függessze fel használatukat. Amennyiben az EN‑EL15c akkumulátorok nem töltődnek fel a megadott időtartam alatt, fejezze be a töltésüket.

Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

A használaton kívül helyezett akkumulátorok érintkezőit szigetelje ragasztószalaggal.

Ha az érintkezőkhöz fémtárgy ér, az túlmelegedést, megrepedést vagy tüzet okozhat.

Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék bőrre vagy ruhára kerül, bőséges tiszta vízzel haladéktalanul öblítse le az érintett területet.

Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása bőrirritációt okozhat.