Adăugaţi informaţii privind drepturile de autor la fotografiile noi pe măsură ce sunt realizate. Informaţiile privind drepturile de autor sunt incluse în datele de fotografiere afişate în afişajul informaţiilor despre fotografie şi pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX-i sau în Capture NX-D. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Artist: Introduceţi un nume de fotograf conform descrierii de la „Introducere text” (0 Introducere text). Numele fotografilor pot avea o lungime de până la 36 de caractere.

Drept de autor: Introduceţi numele deţinătorului drepturilor de autor conform descrierii de la „Introducere text” (0 Introducere text). Numele deţinătorilor drepturilor de autor pot avea o lungime de până la 54 de caractere.

Ataşare info drept de autor: Selectaţi această opţiune pentru a ataşa informaţiile privind drepturile de autor la toate fotografiile ulterioare. Opţiunea Ataşare info drept de autor poate fi activată şi dezactivată prin evidenţierea sa şi apăsarea 2. După alegerea setării dorite, apăsaţi J pentru a ieşi.

Informaţii drept de autor

Pentru a preveni utilizarea neautorizată a numelor artistului şi deţinătorului drepturilor de autor, înainte de a împrumuta sau de a transfera aparatul foto unei alte persoane asiguraţi-vă că opţiunea Ataşare info drept de autor nu este selectată şi câmpurile Artist şi Drept de autor sunt goale. Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele şi disputele rezultate din utilizarea opţiunii Informaţii drept de autor.