Dacă este selectat Declanşare blocată, butonul de declanşare se activează numai când este introdus un card de memorie în aparatul foto. Selectarea Activare declanşare permite declanşarea obturatorului atunci când nu este introdus niciun card de memorie, deşi nu va fi înregistrată nicio fotografie (acestea vor fi totuşi afişate pe monitor în modul demo).