Alegeţi un format pentru afişarea informaţiilor (0 Fotografierea prin vizor). Formatele pot fi alese separat pentru modurile automat, scenă şi efecte speciale şi pentru modurile P, S, A şi M.

Clasic

Grafic

  1. Selectaţi o opţiune pentru modul fotografiere.

    Evidenţiaţi AUTO/SCENE/EFFECTS sau P/S/A/M şi apăsaţi 2.

  2. Selectaţi un model.

    Evidenţiaţi un model şi apăsaţi J.