Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt realizate. Comentariile pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX-i sau în Capture NX-D. Comentariul este vizibil şi pe pagina cu date despre fotografiere de pe afişajul informaţiilor despre fotografie (0 Comentariu imagine). Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Introducere comentariu: Introduceţi un comentariu conform descrierii de mai jos. Comentariile pot avea o lungime de până la 36 de caractere.

Ataşare comentariu: Selectaţi această opţiune pentru a ataşa comentariul la toate fotografiile ulterioare. Opţiunea Ataşare comentariu poate fi activată şi dezactivată prin evidenţierea sa şi apăsarea 2. După alegerea setării dorite, apăsaţi J pentru a ieşi.

Introducere text

Va fi afişată o tastatură atunci când este necesară introducerea unui text. Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona tastaturii şi apăsaţi J pentru a introduce caracterul evidenţiat la poziţia curentă a cursorului (reţineţi că dacă se introduce un caracter când câmpul este plin, ultimul caracter din câmp va fi şters). Pentru a şterge caracterul de sub cursor, apăsaţi butonul O. Pentru a deplasa cursorul la o nouă poziţie, rotiţi selectorul de comandă. Pentru a finaliza introducerea şi a reveni la meniul anterior, apăsaţi X. Pentru a ieşi fără să finalizaţi introducerea textului, apăsaţi G.

Zonă afişare text

Zonă tastatură