Alegeţi Activat în scopul utilizării indicatorului de expunere pentru a determina dacă aparatul foto a focalizat corect în modul focalizare manuală (0 Focalizare manuală; reţineţi că această funcţie nu este disponibilă în modul fotografiere M, când indicatorul de expunere este cel care arată dacă subiectul este expus corect).

Indicator Descriere
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este uşor deplasat în faţa subiectului.
Punctul de focalizare este deplasat mult în faţa subiectului.
Punctul de focalizare este uşor deplasat în spatele subiectului.
Punctul de focalizare este deplasat mult în spatele subiectului.
Aparatul foto nu poate determina focalizarea corectă.

Utilizarea telemetrului electronic

Telemetrul electronic necesită un obiectiv cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute în situaţiile în care aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată). Telemetrul electronic nu este disponibil în timpul vizualizării în timp real.