Resetaţi toate setările cu excepţia opţiunilor Limbă (Language) și Fus orar şi dată la valorile implicite ale acestora (0 Opțiuni meniu fotografiere, Resetare meniu fotografiere, Opţiuni meniu setare). De asemenea, sunt resetate informaţiile privind drepturile de autor, comentariile imaginilor şi alte informaţii introduse de utilizator. Fiţi atenţi când folosiţi această opţiune: odată resetate setările, valorile iniţiale pot fi restabilite numai prin setarea manuală separată a fiecăruia dintre elementele afectate.