Acest element este afişat numai cu obiectivele care îl acceptă. Selectarea Activare permite folosirea inelului de focalizare al obiectivului pentru focalizarea manuală când aparatul foto este în modul focalizare automată; această operaţie este cunoscută sub numele de „focalizare automată cu supracomandă manuală” (M/A). După ce aţi apăsat butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza, menţineţi butonul apăsat la jumătate şi reglaţi focalizarea folosind inelul de focalizare. Pentru a refocaliza folosind focalizarea automată, ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare şi apoi apăsaţi-l din nou la jumătate. Pentru a preveni folosirea inelului de focalizare al obiectivului pentru focalizare manuală când aparatul foto este în modul focalizare automată, selectaţi Dezactivare.