Alegeţi informaţiile despre dată care vor fi imprimate pe fotografii în timp ce sunt făcute. Înregistrările datei nu se pot adăuga la sau elimina din fotografiile existente.

Opţiune Descriere
  Dezactivată Ora şi data nu apar pe fotografii.
a Data Data sau data şi ora sunt imprimate pe fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activă.

b Data şi ora
c Contor dată Noile fotografii sunt imprimate cu o dată, care arată numărul de zile dintre data fotografierii şi data selectată (0 Contor dată).

La setări diferite de Dezactivată, opţiunea selectată este indicată de o pictogramă d pe afişajul informaţiilor.

Înregistrare dată

Data este înregistrată în ordinea selectată pentru Fus orar şi dată (0 Fus orar şi dată). Data imprimată poate fi tăiată sau poate deveni ilizibilă în copiile create atunci când imaginile sunt retuşate (0 N Meniul retușare: Crearea copiilor retuşate). Data nu apare în imaginile NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG.

Contor dată

Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activă sunt imprimate cu numărul de zile rămase până la o dată viitoare sau numărul de zile scurse de la o dată trecută. Folosiţi această opţiune pentru a urmări creşterea unui copil sau pentru a număra zilele rămase până la o zi de naştere sau o nuntă.

Dată viitoare
(două zile rămase)

Dată trecută
(două zile trecute)

Aparatul foto oferă trei câmpuri pentru stocarea datelor.

 1. Introduceţi prima dată.

  Prima dată când selectaţi Contor dată, vi se va solicita să introduceţi o dată în primul câmp. Introduceţi o dată folosind selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a ieşi în lista datelor.

 2. Introduceţi date suplimentare sau editaţi datele existente.

  Pentru a modifica data sau pentru a introduce date suplimentare, evidenţiaţi un câmp, apăsaţi 2 şi introduceţi o dată conform descrierii de mai sus.

 3. Alegeţi o dată.

  Evidenţiaţi un câmp din lista datelor şi apăsaţi J.

 4. Alegeţi un format pentru contorul datei.

  Evidenţiaţi Opţiuni afişaj şi apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi un format pentru dată şi apăsaţi J.

 5. Ieşiţi din meniul contor dată.

  Apăsaţi J pentru a ieşi din meniul contor dată.