เลือกวิธีการตอบสนองโฟกัสอย่างรวดเร็วเมื่อมีสิ่งที่ผ่านระหว่างวัตถุและกล้องในโหมดโฟกัส AF-C เลือกจากค่าระหว่าง 5 (หน่วงเวลา) และ 1 (เร็ว) ค่าที่สูงกว่าจะมีการตอบสนองที่ช้ากว่า และสูญเสียโฟกัสในวัตถุเดิมน้อยกว่า ค่าที่ต่ำกว่าจะมีการตอบสนองที่เร็วกว่าและเปลี่ยนโฟกัสที่มีต่อวัตถุข้ามขอบเขตของภาพได้ง่ายกว่า โปรดทราบว่า 2 และ 1 (เร็ว) จะมีค่าเทียบเท่ากับ 3 เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์