เลือกตัวเลือกที่แสดงในเมนู i สำหรับโหมดภาพถ่าย สามารถกำหนดตัวเลือกต่อไปนี้ให้กับตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในเมนูโดยการไฮไลท์ตำแหน่งที่ต้องการ การกด J และการเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือก
J เลือกพื้นที่ภาพ
8 คุณภาพของภาพ
o ขนาดภาพ
E การชดเชยแสง
9 ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
m ไวต์บาลานซ์
h ตั้งค่า Picture Control
p พื้นที่สี
y Active D-Lighting
q ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน
r ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
w ระบบวัดแสง
c โหมดแฟลช
Y ชดเชยแสงแฟลช
s โหมดโฟกัส
t โหมดพื้นที่ AF
u ระบบลดภาพสั่นไหว
t ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
$ การถ่ายภาพซ้อน
2 HDR (High Dynamic Range)
L ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
v โหมดลั่นชัตเตอร์
w กำหนดการควบคุมเอง
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย
O ประเภทชัตเตอร์
y นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว
z ซูมแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
3 ความสว่างของจอภาพ/ช่องมองภาพ
Z การเชื่อมต่อบลูทูธ
U การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ซูมแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่

เมื่อกำหนดให้กับเมนู i แล้ว จะสามารถใช้ ซูมแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่ เพื่อแบ่งหน้าจอออกเป็นสองส่วนเพื่อแสดงพื้นที่แยกกันสองด้านที่อัตราซูมสูง ตำแหน่งของพื้นที่ขยายจะแสดงอยู่ในหน้าจอนำทาง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบโฟกัสในตำแหน่งที่ต่างกันสองแห่งเมื่อถ่ายภาพอาคารหรือวัตถุขนาดกว้างอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ทางมุมขวาของกล้อง

หน้าจอนำทาง

ใช้ปุ่ม X และ W (Q) เพื่อซูมเข้าและออก หรือใช้ปุ่ม J เพื่อเลือกช่อง แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนพื้นที่ที่เลือกไปทางซ้ายหรือทางขวา การกด 1 หรือ 3 จะเลื่อนพื้นที่ทั้งสองขึ้นหรือลงพร้อมกัน การมุ่งเน้นที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง การออกจากการแสดงผลแยกหน้าจอ ให้กดปุ่ม i

พื้นที่ในโฟกัส

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์