สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพในแนว “กว้าง” (แนวนอน), สำหรับทิศทางแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมุนกล้องตามเข็มนาฬิกา 90 องศา และสำหรับทิศทางแนว “ตั้ง” โดยหมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

เลือก ไม่ เพื่อใช้จุดโฟกัสเดียวกันไม่ว่าจะหมุนกล้องไปในทิศทางใด

หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

ทิศทางแนวนอน (กว้าง)

หมุนกล้องตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

เลือก ใช่ เพื่อเปิดใช้การเลือกโดยแยกจุดโฟกัส

หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา

ทิศทางแนวนอน (กว้าง)

หมุนกล้องตามเข็มนาฬิกา 90 องศา

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์