เลือกว่าต้องการให้เลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของจอไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม่ หากเลือก วนรอบ การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงล่าง ล่างขึ้นบน ขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น การกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยทางขวาเมื่อไฮไลท์จุดโฟกัสที่ขอบขวาของหน้าจอ จะเป็นการเลือกจุดโฟกัสตรงขอบซ้ายของหน้าจอ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์