ถ้าเลือก เปิด เมื่อใช้กล้องกับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting system การกดปุ่มที่กำหนด ดูตัวอย่าง ไว้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชที่สามารถใช้เพื่อดูตัวอย่างผลของแสงแฟลชได้ แต่กล้องจะไม่ยิงโมเดลลิ่งแฟลชหากเลือก ปิด

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์