เลือกว่ากล้องตรวจพบวัตถุภาพบุคคลที่เป็นมนุษย์หรือสุนัขและแมวและโฟกัสที่ใบหน้าหรือที่ใบหน้าและดวงตาเมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นที่อัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF หรือไม่

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา เมื่อกล้องตรวจพบวัตถุภาพบุคคลที่เป็นมนุษย์ กล้องจะโฟกัสที่ดวงตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือดวงตาอื่นๆ โดยอัตโนมัติ หรือบนใบหน้าของบุคคลหากตรวจไม่พบดวงตา
เปิดระบบหาใบหน้า เมื่อกล้องตรวจพบวัตถุภาพบุคคล กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าของบุคคลโดยอัตโนมัติ
ระบบหาสัตว์ เมื่อกล้องตรวจพบสุนัขหรือแมว กล้องจะโฟกัสที่ดวงตาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือดวงตาอื่นๆ โดยอัตโนมัติ หรือบนใบหน้าของสิ่งนั้นหากตรวจไม่พบดวงตา
ปิด ปิดใช้งานระบบหาใบหน้าและดวงตา

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์