เลือกความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

  • 1/200 วินาที (Auto FP): แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติจะเปิดใช้กับชุดแฟลชที่รองรับและความเร็วสัมพันธ์สำหรับชุดแฟลชอื่นจะถูกตั้งเป็น 1/200 วินาที เมื่อกล้องแสดงความไวชัตเตอร์ที่ 1/200 วินาที ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติจะทำงานถ้าความไวชัตเตอร์จริงเร็วกว่า 1/200 วินาที และกล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่เร็วเท่ากับ 1/8000 วินาที (โหมด P และ A) หรือโดยผู้ใช้ (โหมด S และ M)
  • 1/200 วินาที–1/60 วินาที: ตั้งค่าความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชสูงสุดตามค่าที่เลือกไว้

ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

หากต้องการล็อคความไวชัตเตอร์ที่ค่าจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชในโหมด S หรือ M ให้เลือกการตั้งค่าความเร็วที่ช้ากว่าความเร็วที่ช้าที่สุดที่เป็นไปได้ (30 วินาทีหรือ Time) สัญลักษณ์แสดงแฟลชสัมพันธ์ (“X”) จะปรากฏในแผงควบคุมและหน้าจอร่วมกับความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติสามารถใช้แฟลชที่ความไวชัตเตอร์สูงสุดที่กล้องรองรับได้ ทำให้สามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกภายใต้แสงแดดจ้า หน้าจอแสดงข้อมูลแฟลชจะแสดง “FP” เมื่อเลือก 1/200 วินาที (Auto FP)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์