เลือกความไวชัตเตอร์ช้าสุดที่เลือกได้เมื่อใช้แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดแรกและแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง หรือการลดตาแดงในโหมด P หรือ A (โดยไม่คำนึงถึงการเลือกความไวชัตเตอร์ซึ่งอาจจะช้า 30 วินาที ในโหมด S และ M หรือการตั้งค่าแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดแรกและแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง หรือการลดตาแดงด้วยความไวชัตเตอร์ต่ำ)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์