เลือกว่าสามารถใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อโฟกัส (ชัตเตอร์/AF-ON) หรือไม่ หรือปรับโฟกัสได้โดยการใช้ปุ่ม AF-ON เท่านั้นหรือปุ่มควบคุมอื่นๆ ที่กำหนด AF-ON ไว้แล้ว (AF-ON เท่านั้น)

ลั่นชัตเตอร์นอกระยะโฟกัส

ในการเลือกว่าจะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้หรือไม่แม้ในสถานการณ์ที่ปกติจะถูกปิดใช้งาน ให้เลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a7 (เปิดใช้ AF) ไฮไลท์ AF-ON เท่านั้น แล้วกดปุ่ม 2 การเลือก เปิดใช้ จะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้ตลอดเวลา

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิดใช้ สามารถลั่นชัตเตอร์ได้
ไม่ใช้ ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์