เลือกว่าจะให้มีผลต่อค่าใดบ้างเมื่อเลือก การถ่ายคร่อม AE และแฟลช หรือ ถ่ายคร่อม AE ไว้สำหรับ ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ > ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพและหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ M

ตัวเลือก คำธิบาย
F แฟลช/ความเร็ว กล้องจะเปลี่ยนความไวชัตเตอร์ (ถ่ายคร่อม AE) หรือความไวชัตเตอร์และระดับแฟลช (การถ่ายคร่อม AE และแฟลช)
G แฟลช/ความเร็ว/รูรับแสง กล้องจะเปลี่ยนความไวชัตเตอร์และรูรับแสง (ถ่ายคร่อม AE) หรือความไวชัตเตอร์ รูรับแสงและระดับแฟลช (การถ่ายคร่อม AE และแฟลช)
H แฟลช/รูรับแสง กล้องจะมีรูรับแสง (ถ่ายคร่อม AE) หรือรูรับแสงและระดับแฟลช (การถ่ายคร่อม AE และแฟลช)
I แฟลชเท่านั้น กล้องจะมีเฉพาะระดับแฟลช (การถ่ายคร่อม AE และแฟลช)

การถ่ายคร่อมแฟลชจะใช้ได้เฉพาะกับการควบคุมแฟลช i-TTL หรือ qA (ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ) หากเปิดใช้ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเมื่อเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ แฟลชเท่านั้น ค่าความไวแสง (ISO) จะใช้ค่าคงที่ตามค่าที่ใช้ในภาพแรกยกเว้นแต่จะใช้แฟลช

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์