เลือกว่าจะให้การแสดงผลของแผงควบคุมและกล้องปรากฏอยู่นานเท่าใด เมื่อไม่ได้ใช้งานใดๆ กับกล้อง สามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สำหรับ แสดงภาพ, เมนู, แสดงภาพทันทีที่ถ่าย และ ตั้งเวลาสแตนด์บาย ค่าสุดท้ายจะกำหนดว่าจะให้ทั้งจอภาพหรือช่องมองภาพรวมถึงแผงควบคุมยังคงแสดงอยู่เมื่อไม่มีการใช้งานระหว่างการถ่ายภาพ (จอภาพและช่องมองภาพจะมืดลงสองถึงสามวินาทีก่อนที่การตั้งเวลาสแตนด์บายจะหมดลง) เลือกการหน่วงเวลาปิดที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์