สามารถติดเลนส์ที่ไม่มี CPU ได้ด้วยเมาท์อะแดปเตอร์ (แยกจำหน่ายต่างหาก) ใช้ ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU เพื่อบันทึกทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์ที่ไม่มี CPU ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้กับระบบลดภาพสั่นไหวในตัวกล้องและคุณสมบัติอื่นๆ ของกล้องได้

  • หมายเลขเลนส์: เลือกหมายเลขเพื่อระบุเลนส์
  • ทางยาวโฟกัส (มม.): ป้อนทางยาวโฟกัสของเลนส์
  • ค่ารูรับแสงสูงสุด: ป้อนค่ารูรับแสงสูงสุด

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์