ปรับการตั้งค่าสำหรับรีโมตคอนโทรลไร้สาย WR-R10 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมและสำหรับชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่รองรับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย

ไฟ LED

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสถานะ LED บนรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10 ที่ยึดติดบนกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับรีโมตคอนโทรลไร้สาย

เลือกโหมดลิงก์สำหรับรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10 ที่ยึดติดบนกล้องตัวอื่น หรือชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุที่รองรับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกโหมดเดียวกันสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

จับคู่: การจับคู่กล้องกับอุปกรณ์อื่น ให้ยึดติด WR-R10 บนกล้องแล้วกดปุ่มจับคู่

PIN: เชื่อมต่อด้วยรหัส PIN เป็นตัวเลขสี่ตัว กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลข แล้วกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน จากนั้นกด J เพื่อป้อนและแสดง PIN ที่เลือก

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดสำหรับ โหมดลิงก์ WR-R10 จะได้รับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลแบบไร้สายที่เป็นคู่กันเสมอ ผู้ใช้รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-1 จะต้องเลือกคู่ในโหมดลิงก์ของ WR-1

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ WR-R10 ไปเป็นรุ่นล่าสุดแล้ว (รุ่น 3.0 หรือใหม่กว่า) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ โปรดดูในเว็บไซต์ Nikon ในพื้นที่ของท่าน

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์