เลือกความดังและระดับความสูงต่ำของเสียงเตือนที่จะดังเมื่อ:

  • การตั้งเวลาถ่ายกำลังทำงาน
  • การบันทึกภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุด
  • กล้องจะโฟกัสในโหมดถ่ายภาพ (โปรดทราบว่าเสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นหากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสหรือหากเลือก การถ่าย ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2, เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S)
  • ใช้หน้าจอสัมผัส

โปรดทราบว่าเสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นในขณะที่การตั้งเวลาถ่ายกำลังทำงานหรือเมื่อกล้องโฟกัสหากเลือก เปิด ไว้สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ในเมนูถ่ายภาพ

เมนู ตัวเลือกเสียงเตือน จะมีรายการดังต่อไปนี้:

  • เปิด/ปิดเสียงเตือน: เปิดหรือปิดเสียงเตือน หรือเลือก ปิด (เฉพาะระบบสัมผัส) เพื่อไม่ใช้เสียงเตือนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้วยระบบสัมผัสแต่จะเปิดใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ
  • ความดัง: ปรับระดับเสียงเตือน
  • ความสูงต่ำ: เลือกระดับความสูงต่ำของเสียงเตือนจาก สูง และ ต่ำ

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์