เพิ่มคำอธิบายลงในภาพใหม่เมื่อถ่ายภาพ สามารถดูคำอธิบายเป็นข้อมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ Capture NX-D นอกจากนี้ยังสามารถดูคำอธิบายได้ในหน้าข้อมูลการถ่ายภาพในจอที่จอแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ใส่คำอธิบาย: แก้ไขคำอธิบายตามที่อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ) คำอธิบายมีความยาวได้ไม่เกิน 36 ตัวอักษร

แนบคำอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคำอธิบายลงในภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด ไฮไลท์ แนบคำอธิบาย แล้วกด 2 เพื่อเปิดหรือปิด หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กด J เพื่อออก

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์