เลือกหน้าที่ของปุ่ม Fn บนอุปกรณ์เสริมรีโมตคอนโทรลไร้สายที่มีปุ่ม Fn โปรดดูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือก
A AF-ON
F ล็อค AF เท่านั้น
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
C ล็อค AE เท่านั้น
B ล็อค AE/AF
r ล็อคค่าแสงแฟลช
h c ไม่ใช้/เปิดใช้
q ดูตัวอย่าง
4 + NEF (RAW)
  ไม่มี

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์