ต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับตัวเลือกภาพลบฝุ่นใน Capture NX-D (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในวิธีใช้ออนไลน์ Capture NX-D) จะไม่สามารถใช้ภาพลบฝุ่นกับภาพ NEF (RAW) ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ FX ที่มีทางยาวโฟกัสอย่างน้อย 50 มม. เมื่อบันทึกภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ซูมภาพเข้ามาจนสุด

 1. เลือกตัวเลือกในการเริ่ม

  ไฮไลท์หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้แล้วกด J ในการออกโดยไม่ใช้ข้อมูลภาพลบฝุ่น กด G

  • เริ่ม: จะมีข้อความแสดงขึ้นมา
  • ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ก่อนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพก่อนเริ่ม ข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุสีขาวที่ไม่มีลวดลายในหน้าจอ

  จัดองค์ประกอบกล้องโดยตั้งระยะเลนส์ให้ห่างจากวัตถุสีขาวที่ไม่มีลวดลายและมีแสงเพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มหน้าจอ จากนั้นกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะกำหนดค่าระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์โดยอัตโนมัติ; ส่วนในโหมดแมนวลโฟกัส ท่านต้องกำหนดระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์ด้วยตนเอง

 3. ใช้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการลบฝุ่น

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับข้อมูลอ้างอิงสำหรับการลบฝุ่น จอภาพปิดเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์

  ถ้าวัตถุอ้างอิงสว่างหรือมืดเกินไป กล้องอาจไม่สามารถรับข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นและข้อความจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอ้างอิงอื่นและทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 1

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

ข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นที่บันทึกไว้ก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพจะใช้กับภาพที่ถ่ายหลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพแล้วไม่ได้ เลือก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ก่อนเริ่ม ถ้าไม่ต้องการใช้ข้อมูลอ้างอิงการลบฝุ่นกับภาพที่มีอยู่

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น

ข้อมูลอ้างอิงรายการเดียวกันสามารถใช้กับภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ต่างชนิดกันหรือภาพที่ใช้ค่ารูรับแสงต่างกัน ภาพอ้างอิงจะไม่สามารถดูได้ด้วยซอฟต์แวร์ภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ รูปแบบเส้นตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอ้างอิงจากกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์