ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งตามที่แสดงด้านล่างเพื่อปรับสมดุลของสีบนจอภาพโดยระบุอ้างอิงไปยังภาพตัวอย่าง ภาพตัวอย่างคือภาพที่ถ่ายล่าสุด หรือ เป็นภาพที่แสดงล่าสุดในโหมดแสดงภาพ หากต้องการเลือกภาพอื่น ให้กดปุ่ม W (Q) แล้วเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดย่อ (หากต้องการแสดงภาพที่ไฮไลท์ไว้แบบเต็มหน้าจอ ให้กด X ค้างไว้) หากไม่มีรูปภาพในการ์ดหน่วยความจำ กล้องจะแสดงกรอบภาพว่างที่มีขอบสีเทาในตำแหน่งของภาพตัวอย่าง กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการปรับแก้เสร็จสมบูรณ์

  เพิ่มสีเขียว  
เพิ่มสีน้ำเงิน เพิ่มสีเหลืองอำพัน
  เพิ่มสีชมพูแกมม่วง  

โปรดทราบว่าสมดุลของสีของจอภาพจะสามารถปรับได้เฉพาะเมื่อใช้จอภาพในการแสดงผลอยู่เท่านั้น; ไม่สามารถปรับในโหมดจอภาพ “เฉพาะช่องมองภาพ” หรือเมื่อท่านแนบตาไว้ที่ช่องมองภาพ สมดุลของสีบนจอภาพจะมีผลในการถ่ายภาพ การแสดงผล และการแสดงเมนูเท่านั้น; โดยจะไม่มีผลกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์