เลือก บันทึกการตั้งค่า เพื่อบันทึกการตั้งค่าต่อไปนี้ลงในการ์ดหน่วยความจำ (ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น) ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อใช้การตั้งค่าดังกล่าวร่วมกับกล้องรุ่นเดียวกัน

เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย
หลังจากลบ
หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด แสดง
หมุนแนวตั้ง
เมนูถ่ายภาพ
การตั้งชื่อไฟล์
เลือกพื้นที่ภาพ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
การบันทึก NEF (RAW)
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
ไวต์บาลานซ์
ตั้งค่า Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกำหนดเองเป็น อัตโนมัติ)
พื้นที่สี
Active D-Lighting
ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
ควบคุมขอบมืด
ชดเชยการเลี้ยวเบน
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ
ระบบวัดแสง
การควบคุมแฟลช
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
โหมดโฟกัส
โหมดพื้นที่ AF
ระบบลดภาพสั่นไหว (การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเลนส์)
ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
เมนูถ่ายภาพยนตร์
การตั้งชื่อไฟล์
เลือกพื้นที่ภาพ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร์
ประเภทไฟล์ภาพยนตร์
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
ไวต์บาลานซ์
ตั้งค่า Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกำหนดเองเป็น อัตโนมัติ)
Active D-Lighting
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
ควบคุมขอบมืด
ชดเชยการเลี้ยวเบน
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดการกะพริบ
ระบบวัดแสง
โหมดโฟกัส
โหมดพื้นที่ AF
ระบบลดภาพสั่นไหว (การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเลนส์)
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์
ความไวของไมโครโฟน
ลดความไวไมโครโฟน
การตอบสนองความถี่
ลดเสียงรบกวนจากลม
ความดังของหูฟัง
ไทม์โค้ด (ยกเว้น จุดเริ่มต้นไทม์โค้ด)
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง
การตั้งค่าแบบกำหนดเองทั้งหมดยกเว้น d3 (ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน)
เมนูตั้งค่า
ภาษา (Language)
โซนเวลาและวันที่ (ยกเว้น วันที่และเวลา)
จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ
การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ
ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์
คำอธิบายภาพ
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ตัวเลือกเสียงเตือน
การควบคุมด้วยระบบสัมผัส
HDMI
ข้อมูลบอกตำแหน่ง (ยกเว้น ตำแหน่ง)
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)
กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR)
ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด

การตั้งค่าที่บันทึกโดยใช้กล้องหรือกล้องอื่นๆ ในรุ่นเดียวกันจะสามารถคืนค่าได้โดยการเลือก โหลดการตั้งค่า โปรดทราบว่า บันทึก/โหลดการตั้งค่า ใช้ได้เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องเท่านั้น และตัวเลือก โหลดการตั้งค่า จะใช้ได้หากในการ์ดมีการตั้งค่าที่ได้บันทึกไว้

การตั้งค่าที่บันทึกไว้

การตั้งค่าจะถูกบันทึกในไฟล์ที่มีชื่อเริ่มต้นด้วย “NCSET” และสิ้นสุดด้วยอักขระสามตัวที่แตกต่างจากกล้องแต่ละตัว กล้องจะโหลดการตั้งค่าไม่ได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์