ดูข้อมูลแบตเตอรี่ปัจจุบันที่ใส่อยู่ในกล้อง

  • ระดับแบตเตอรี่: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปัจจุบันจะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
  • ภาพที่ถ่ายไป: จำนวนครั้งที่ลั่นชัตเตอร์โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ปัจจุบันนับตั้งแต่เวลาที่ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ล่าสุด โปรดทราบว่าบางครั้งกล้องอาจลั่นชัตเตอร์โดยไม่บันทึกภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง
  • อายุแบตเตอรี่: แสดงอายุแบตเตอรี่บนจอเป็นห้าระดับ 0 (k) แสดงว่าประสิทธิของแบตเตอรี่ไม่เสื่อม 4 (l) แสดงว่าแบตเตอรี่สิ้นสุดอายุการชาร์จแล้ว และควรเปลี่ยนใหม่ โปรดทราบว่าแบตเตอรี่ใหม่ที่ชาร์จในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C โดยประมาณอาจแสดงอายุการใช้งานต่ำลงชั่วคราว; อย่างไรก็ตาม การแสดงผลอายุแบตเตอรี่จะกลับเป็นปกติเมื่อรีชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิประมาณ 20 °C หรือสูงกว่า

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์