Om du väljer [ ON ] optimeras bildavläsningen för förbättrad bildkvalitet.

  • Utökad översampling gäller när [ 3840×2160; 60p ] eller [ 3840×2160; 50p ] är valt för [ Bildstorlek/bildhastighet ] och [ FX ] är valt för [ Bildområde ] > [ Välj bildområde ] i videoinspelningsmenyn.

  • Observera att förbrukningen av batteriet ökar när [ ] väljs.