Ämnesdetektion

Välj den typ av motiv som kameran prioriterar vid fokusering i videoläge ( Välja en motivtyp för autofokus ).

AF när motivet inte upptäcks

Välj om kameran fokuserar om det inte går att upptäcka ett motiv av den typ som valts för [ Ämnesavkänning ] när [ Fulltids AF ] är valt för fokusläge.

  • Om [ ON ] väljs kommer kameran att initiera autofokus oavsett om ett motiv av den valda typen upptäcks eller inte.

  • Välj [ OFF ] för att inaktivera autofokus när inget motiv av den valda typen upptäcks.