Välj [ ON ] för att aktivera low-cut-filtret, vilket minskar brus som produceras av vinden som blåser över den inbyggda mikrofonen. Observera att andra ljud också kan påverkas.

Att välja [ ON ] för [ Vindbrusreducering ] har ingen effekt på extra stereomikrofoner. Vindbrusreducering för valfria stereomikrofoner som stöder denna funktion kan aktiveras eller inaktiveras med mikrofonkontroller.