Slå på eller av inbyggda eller externa mikrofoner eller justera mikrofonens känslighet.

Alternativ

Beskrivning

[ Auto ]

Mikrofonkänsligheten justeras automatiskt.

[ Manual ]

Justera mikrofonens känslighet manuellt. Välj mellan värden från [ 1 ] till [ 20 ]. Ju högre värde, desto högre känslighet; ju lägre värde, desto lägre känslighet.

[ Mikrofon av ]

Stäng av ljudinspelningen.

  • Om ljudnivån visas i rött är volymen för hög. Minska mikrofonens känslighet.

Videor utan ljud

Videor inspelade med [ Mikrofon av ] vald för [ Mikrofonkänslighet ] indikeras med en 2 -ikon.