Bevara detaljer i högdagrar och skuggor, skapa videor med naturlig kontrast.

Alternativ

Beskrivning

Z

[ Extra hög ]

Välj mängden aktiv D-Lighting som utförs från (i ordning från hög till låg) [ Extra hög ], [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].

P

[ Hög ]

Q

[ Normal ]

R

[ Låg ]

[ Av ]

Aktiv D-Lighting av.